Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Rozbiórka obiektu budowlanego objętego ochroną konserwatorską

Nieruchomość znajduje się na obszarze pod nadzorem konserwatorskim, ale nie jest wpisana do rejestru zabytków. Kto wydaje opinie o możliwości zawalenia budynku, przez co można oprzeć rozbiórkę o ten parametr bez pozwolenia? Jaki jest wymiar grzywny (w jaki sposób naliczany) za rozbiórkę nieruchomości bez uzyskania pozwolenia na rozbiórkę?

Przez „nadzór konserwatorski” w Pana rozumieniu, przyjmuję taką sytuację gdy obiekt budowlany jest niewpisany do rejestru zabytków ale został objęty ochroną konserwatorską na podstawie postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wówczas nakaz rozbiórki zostanie wydany po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, który może się zgodzić bądź sprzeciwić danemu działaniu. Wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany zająć stanowisko w terminie 30 dni. Niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się za uzgodnieni

 

 

 

Przesłanki rozbiórki obiektu budowlanego z powodu złego stanu technicznego zostały określone w art. 67 ust.1 ustawy z dnia 07 lipca 1994r., Prawo budowlane. W grę wchodzi zastosowanie tego przepisu gdy obiekt jest nieużytkowany lub niewykończony oraz nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia. Wtedy właściwy organ wydaje decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu oraz określającą terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia. Właściwy organ to powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, który wydaje decyzja o nakazie rozbiórki w sytuacji spełnienia w/w warunków w tym w opisanej sytuacji, po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków – art. 83 ustawy Prawo budowlane.

 

 

Dokonywanie rozbiórki obiektu budowlanego w innym przypadkach aniżeli powyżej wskazane, wymaga zasadniczo pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia rozbiórki przewidzianych odpowiednio w art. 28 i art. 31 ust. 2 prawa budowlanego. Nie dostosowanie się do tych wymogów stanowi wykroczenie – art. 93  pkt. 3 prawa budowlanego za które grozi kara grzywny orzekana zgodnie z przepisami według Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Górna granica grzywny wynosi 5.000 zł., zaś na podstawie rozporządzenie prezesa rady ministrów w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 października 2002r., ( Dz. U. Nr 174, poz. 1423 ) wydanego na podstawie art. 95 § 5 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia na podmiot może zostać nałożony mandat karny w wysokości do 500 zł., przez pracownika powiatowego nadzoru budowlanego, aczkolwiek zależy to od jego uznania, gdyż może uznać kwotę za niską i wystąpić do sądu z wnioskiem o ukaranie karą grzywny w wymiarze maksymalnym - 5.000 złotych. Nie ma wzoru według którego nalicza się grzywnę przykładowo takiego jak w przypadku naliczania kary za odstępstwo od projektu budowlanego.

 

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

 

 

 

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2014-04-07
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo administracyjne, Prawo budowlane
Słowa kluczowe: nadzór konserwatorski, rozbiórka, obiekt budowlany, grzywna, decyzja administracyjna, konserwator zabytków
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.