Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Na postawienie kontenera trzeba mieć pozwolenie na budowę

Czy postawienie kontenera (piętrowego) na bloczkach (nie ma fundamentów) zamiast domku letniskowego na działce rekreacyjnej wymaga pozwolenia na budowę i czy taki kontener podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Naszym zdaniem postawienie opisanego kontenera, który nie jest trwale z gruntem związany, wymagać będzie uzyskania pozwolenia na budowę, choć w tym wypadku wiele zależy od tego jakie jest przeznaczenie kontenera oraz okres w jakim będzie on postawiony w określonym miejscu.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, pozwolenia na budowę nie wymaga bodowa tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce. W tym wypadku jednak zamiast pozwolenia należy zgłosić ten obiekt budowlany, a ponadto obiekt ten musi być przeniesiony lub rozebrany w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonej w zgłoszeniu. Zwolnienie takie nawet pomimo spełnienia tych warunków nie dotyczy obiektów, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska.


 
Ponadto zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt. 22 Prawa budowlanego pozwolenia na budowę nie wymaga postawienie obiektów małej architektury (należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki) oraz z zgodnie z pkt. 24 tego przepisu nie jest wymagane pozwolenie na budowę obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych.

Jeżeli jednak ten kontener miałby być trwale związany z gruntem lub jego przeznaczenie wskazywałoby na charakter trwałości, to wówczas o konieczności uzyskania zezwolenia może decydować powierzchnia użytkowa takiego kontenera - zgody na budowę nie wymaga budowa budynków gospodarczych, wiat i altan o powierzchni zabudowy do 10 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów nie może przekraczać dwóch na każde 1.000 m2 powierzchni działki - art. 29 ust.1 pkt. 2 Prawa budowlanego.

Obiekty tego typu nie podlegają podatkowi od nieruchomości. Zgodnie z brzmieniem art.1a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1999 roku o podatkach i opłatach lokalnych, podatkowi od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Budynkiem jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Obiekty nie związane trwale z gruntem, takie jak wiaty, kioski, garaże blaszaki czy inne, nie są traktowane jako budynki i nie podlegają opodatkowane na zasadach przewidzianych dla budowli.  Budowlą w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest taki obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Budowle stanowią jednak przedmiot opodatkowania tylko wtedy, gdy służą do prowadzenia działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna.

Jarosław Olejarz
Radca prawny

 

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2013-01-04
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo budowlane
Słowa kluczowe: prawo budwolane, kontener, podatek od nieruchomości, mała architektura, porady prawne, pomoc prawna, budynek, budowla, obiekt budowlany
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.