Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Spółdzielnia mieszkaniowa musi wykazać przesłanki kalkulacji czynszu

Spółdzielnia mieszkaniowa wyliczyła nam czynsz i w tych pozycjach, których wartość zależy od liczby osób  (ryczałt za gaz, wywóz śmieci) wzięto osoby zameldowane w tym mieszkaniu (dane wzięto chyba z wydziału meldunkowego ). Te 5 osób to 3 członków mojej rodziny faktycznie zamieszkałych w lokalu i 2 osoby, które są byłymi właścicielami mieszkania, którzy nie wymeldowali się i obecnie są za granicą. Czy spółdzielnia miała prawo za tyle osób naliczyć składniki czynszu?

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku, członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Podobnie osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni. Z przepisów powyższych wynika, że kwestie związane z opłatami ustalanymi przez spółdzielnie określa statut spółdzielni. Nie mniej jednak, spółdzielnia nie może dowolnie ustalać opłat. Jeżeli statut przewiduje, że opłaty ponoszone są ryczałtowo w przeliczeniu na liczbę osób zamieszkujących lokal mieszkalny, spółdzielnia nie powinna naliczać opłat w oparciu o osoby zameldowane, a jedynie w stosunku do faktycznie zamieszkujących. Należy zaznaczyć, że kwestie zameldowania należą do spraw administracyjnych a osoby, które nie dopełniają tego obowiązku podlegają odpowiedniej odpowiedzialności za wykroczenie. 

Winna Pani na podstawie art. 4 ust. 64 Prawa spółdzielczego złożyć pisemny wniosek o wskazanie kalkulacji ponoszonych opłat (spółdzielnia jest obowiązana, na żądanie członka spółdzielni, właściciela lokalu niebędącego członkiem spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przedstawić kalkulację wysokości opłat). Może Pani w tym piśmie zaznaczyć, że w lokalu mieszkalnym zamieszkują faktycznie trzy osoby, a dwie inne nie zamieszkują w nim, a jedynie nie dopełniły formalności wynikających z przepisów prawa (ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych). Jeżeli nie będzie się Pani zgadzać z kalkulacją spółdzielni, na podstawie art. 4 ust. 8 może Pani wystąpić do sądu kwestionując wysokość opłat (członkowie spółdzielni, osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, oraz właściciele niebędący członkami spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. W przypadku wystąpienia na drogę sądową ponoszą oni opłaty w dotychczasowej wysokości. Ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na spółdzielni). Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 17.11.2004 roku (sygn. akt IV CK 220/04), aktualny jest pogląd, że jeżeli członek spółdzielni mieszkaniowej kwestionuje obciążenie go opłatami związanymi z używaniem lokalu, to nie ma on obowiązku udowodnienia, jaka powinna być prawidłowa wysokość tych opłat, lecz obowiązek wykazania tej okoliczności spoczywa na spółdzielni mieszkaniowej.

www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2008-08-18
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo spółdzielcze
Słowa kluczowe: spółdzielnia, spółdzielcze prawo, mieszkanie spółdzielcze
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.