Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Czy rada nadzorcza spółdzielni mieszkaniowej może przyznać podwyżkę wynagrodzenia prezesowi spółdzielni?

Do kwestii wynagrodzenia prezesa spółdzielni mieszkaniowej odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych.

W opisie stanu faktycznego brak jest informacji dotyczącej podstawy prawnej ustalania wynagrodzenia, stąd założone zostało, że wynagrodzenie to wynika z umowy o pracę zawartej pomiędzy spółdzielnią a członkiem zarządu. Zgodnie z art. 52 § 1 Prawa spółdzielczego, z członkami zarządu zatrudnianymi w spółdzielni rada spółdzielni nawiązuje stosunek pracy - w zależności od powierzonego stanowiska - na podstawie umowy o pracę albo powołania (art. 68 Kodeksu pracy). Nie dotyczy to spółdzielni pracy, w których zatrudnienie członków następuje bez względu na stanowisko na podstawie spółdzielczej umowy o pracę, oraz tych spółdzielni produkcji rolnej, w których podstawą świadczenia pracy przez członków jest stosunek członkostwa.

Ponadto w myśl art. 46 § 1 pkt. 8 Prawa spółdzielczego do zakresu działania rady nadzorczej spółdzielni należy podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między spółdzielnią a członkiem zarządu lub dokonywanych przez spółdzielnię w interesie członka zarządu oraz reprezentowanie spółdzielni przy tych czynnościach.  Z przepisów tych wynika kompetencja Rady Nadzorczej do zarówno nawiązania stosunku prawnego pomiędzy spółdzielnią a członkiem zarządu, a także ustalenia wysokości wynagrodzenia członka zarządu. W tym zakresie rada nadzorcza spółdzielni (z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa np. Kodeksu pracy) może dokonywać także zmiany istniejącego pomiędzy spółdzielnią a członkiem zarządu stosunku prawnego w tym w zakresie zmiany wynagrodzenia. Ograniczenia w tym zakresie może ustanawiać jednak statut spółdzielni, który albo wprost będzie takie ograniczenia wprowadzał lub może upoważniać radę nadzorczą do wprowadzenia regulaminu wynagradzania, który może wprowadzać ograniczenia w zakresie ustalenia wynagrodzenia dla członka spółdzielni. W takim wypadku rada nadzorcza będzie mogła się poruszać jedynie w obrębie zasad ustalania wynagrodzenia określonych przez statut spółdzielni lub przez regulamin wynagradzania uchwalony na podstawie statutu. W pozostałym zakresie rada nadzorcza posiada dużą swobodę w ustaleniu wynagrodzenia członków zarządu spółdzielni, co umożliwia także podwyższanie wynagrodzenia lub przyznawanie dodatkowych świadczeń w postaci nagród czy premii. 

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

 

Podstawa prawna:

[52 § 1 Prawa spółdzielczego]

[art. 46 § 1 pkt. 8 Prawa spółdzielczego]

[art. 68 Kodeksu pracy]

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2014-10-26
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo spółdzielcze
Słowa kluczowe: wynagrodzenie prezesa spółdzielni, rada nadzorcza spółdzielni, spółdzielnia mieszkaniowa, zmiana wynagrodzenia
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.