Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Prawo występowania przez pełnomocnika na zgromadzeniu spółdzielni

Jestem członkiem spółdzielni i mam pytanie czy członek spółdzielni może występować na zgromadzeniu spółdzielni poprzez pełnomocnika. W statucie spółdzielni jest zapis, że członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.

Zagadnienia poruszone przez Pana są uregulowane w ustawie z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze. Z treści art. 36 § 3 wynika, że członek spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika, jeżeli ustawa lub statut nie stanowią inaczej. W sprawie nie jest mi znana treść statutu spółdzielnia aczkolwiek przytoczony przez Pana fragment jego treści jest bez znaczenia dla sprawy, ponieważ zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem osoba nie posiadająca zdolności do czynności prawnych a taką jest osoba ubezwłasnowolniona  nie może ustanowić pełnomocnika.

 

 

Wynika to z ogólnych reguł prawa cywilnego, gdyż udzielenie pełnomocnictwa jest jednostronną czynnością prawną do której dokonania potrzebna jest zdolność do czynności prawnej. Takową posiadają osoby pełnoletnie i nieubezwłasnowolnione całkowicie. Dlatego też jak mniemam statut spółdzielnie nie przewiduje ograniczenia do reprezentowania członka spółdzielni na walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika. Dlatego też Pana twierdzenie o dopuszczalności zastosowania pełnomocnictwa do osób niepełnoletnich   i ubezwłasnowolnionych jest oczywiście błędne i nieprawidłowe. Inaczej mówiąc prawo dopuszcza reprezentowanie członka spółdzielni w walnym zgromadzeniu poprzez pełnomocnika. Nie jest to „moda” tylko doszło do zmiany przepisów prawa spółdzielczego polegającej na dopuszczeniu do udziału członka na walnym za pośrednictwem pełnomocnika (na mocy art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2011 r.).

 

 

Zgodnie z art. 36 § 3 prawa spółdzielczego członek może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika, jeżeli ustawa lub statut nie stanowią inaczej. Osoby prawne będące członkami spółdzielni biorą udział w walnym zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Dodać należy, że w myśl art. 36 § 4 pełnomocnik członka spółdzielni nie może zastępować więcej niż jednego członka, a samo pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia.

 

 

Niezwykle istotnym jest, że zasadniczo pełnomocnikiem na walny zebraniu spółdzielni nie może być członek zarządu spółdzielni. Inny zaś pracownik spółdzielni może być pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu, tylko jeżeli jest również członkiem spółdzielni zatrudnionym na podstawie spółdzielczej umowy o pracę, tak bowiem stanowi  – art. 36 § 5  i  § 6 ustawy powołanej na wstępie. Zgodnie z art. 39 § 1 ustawy walne zgromadzenie zwołuje zarząd po upływie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego dlatego też to zarząd będzie miał obowiązek ponownego zwołania walnego zebrania członków spółdzielni a nie rada nadzorcza.

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2014-04-12
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo spółdzielcze
Słowa kluczowe: spółdzielnia, członek spółdzielni, pełnomocnik, zgromadzenie członków, pełnomocnictwo
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.