Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Spółdzielnia po rozliczeniu inwestycji nie może żądać dopłaty tytułem wkładu

W 1999 roku przystąpiłam do spółdzielni mieszkaniowej i wraz z innymi osobami wybudowany został blok mieszkalny. W 2000 roku blok oddano do użytku, ale ostateczne rozliczenie inwestycji nastąpiło dopiero w 2006 roku. Na jego podstawie, część członków spółdzielni została zobowiązana do wpłacenia dodatkowej kwoty, która została przeze mnie dopłacona. W 2007 roku poprosiłam o zaświadczenie o całkowitej spłacie zadłużenia tytułem wkładu budowlanego. Zaświadczenie takie zostało przygotowane, ale pod warunkiem wpłaty dodatkowych 7 tysięcy złotych, które rzekomo stanowiły niedopłatę we wkładzie. Kwota została wpłacona, otrzymując potwierdzenie wpłaty (KP). Wiem, że obecnie w bilansach spółdzielni wpłacona kwota w wysokości 7 tyś zł figuruje jako nadpłata we wkładzie budowlanym na koncie naszego mieszkania. Czy odbiór tej udokumentowanej nadpłaty, jest możliwy?

Przedstawioną w pytaniu kwestię tę zasadniczo reguluje ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2003r., Nr 119, poz. 1116) w postanowieniach odnoszących się do rozliczenia kosztów budowy. Będzie to art. 17[7] w/w zgodnie z którym jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów budowy powstała różnica pomiędzy wysokością wstępnie ustalonego wkładu budowlanego a kosztami budowy lokalu, uprawniony albo zobowiązany z tego tytułu jest członek albo osoba niebędąca członkiem spółdzielni, którym w chwili dokonania tego rozliczenia przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

 

Jeśli jednak jak Pani podaje ostateczne rozliczenie budowy nastąpiło w 2006 roku, gdzie dokonano dopłaty na wkład to uznać należy, iż przepisy te nie będą znajdowały zastosowania. W związku z tym jedyną podstawą do żądania zapłaty w/w kwoty jest fakt wniesienia kwoty pieniężnej która stanowiła nienależne świadczenie spółdzielni ponieważ jej wniesienie nastąpiło już po ostatecznym rozliczeniu budowy na skutek czego Pani musiała zaspokoić roszczenie spółdzielni - dopłacić spółdzielni kwotę brakującą do rozliczenia. Co za tym idzie w chwili wpłaty w/w kwoty ( 2007r., ) a więc spełnienia świadczenia przez Panią na rzecz spółdzielni podstawa prawna świadczenia jakim był stan niedopłaty już nie istniała, gdyż po prostu roszczenie o dopłatę spółdzielni wygasło na skutek spełnienia obowiązku przez Panią.

Dlatego też w chwili obecnej powinna Pani wystąpić na drogę sądową z żądaniem zwrotu nienależnie pobranej w/w kwoty. Zgodnie poglądem wyrażony w  wyroku SN z dnia 22 marca 2001r., ( sygn. akt. V CKN 769/00 ) opubl. Legalis nr 50791 - roszczenie z tytułu nienależnego świadczenia, mającego taki charakter już w chwili spełnienia, staje się wymagalne od tej chwili.  W sprawie znajdzie zastosowanie 10 letni okres przedawnienia. Z informacji udzielonych przez Panią nie wnioskuję aby istniała jakakolwiek inna podstawa prawna do zwrotu w/w świadczenia w wysokości 7 000,00 zł. a tym samym żądanie zwrotu jako nienależnego świadczenia jest uzasadnione.

W pierwszej kolejności należy na piśmie wezwać spółdzielnie do dobrowolnego zwrotu nienależnego świadczenia, wyznaczając odpowiedni termin do zwrotu. Pismo to winno zostać złożone za potwierdzeniem odbioru w spółdzielni albo wysłane pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Jeżeli po upływie okresu do dobrowolnego zwrotu spółdzielnia nie zwróci tych środków, wówczas konieczne będzie skierowanie powództwa na drogę postępowania sądowego.

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

 

 

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2014-02-06
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo spółdzielcze
Słowa kluczowe: wkład mieszkaniowy, rozliczenie inwestycji, spółdzielnia mieszkaniowa, członek spółdzielni, nadpłata, nienależne świadczenie
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.