Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Wypowiedzenie udziałów w spółdzielni

Z dniem 30 czerwca ubiegłego roku ustał mój stosunek pracy w spółdzielni. Po roku czasu zgodnie ze statutem uchwałą Rady Nadzorczej zostałem wykreślony z rejestru członków. Mam pytanie o termin wystąpienia do spółdzielni o zwrot udziałów ponadobowiązkowych. Statut określa minimum 10 udziałów. Ja zadeklarowałem i wpłaciłem 24 udziały. W jakim czasie mogę wystąpić o zwrot 14 udziałów?

Zasadniczo zwrotu wpłat dokonanych na udziały ponad wartość udziałów obowiązkowych, członek spółdzielni może żądać w każdym czasie. Zgodnie bowiem z treścią przepisu art. 21 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze członek spółdzielni nie może przed ustaniem członkostwa żądać zwrotu wpłat dokonanych na udziały (nie dotyczy to jednak wpłat przekraczających ilość udziałów, których zadeklarowania wymaga statut obowiązujący w chwili żądania zwrotu). Zwrot tych wpłat nie może jednak nastąpić przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok, w którym członek wystąpił z żądaniem oraz w wypadku, gdy jego udziały zostały przeznaczone na pokrycie strat spółdzielni (art. 19 § 2). Sposób i termin zwrotu określa statut.

Reasumując, w statucie spółdzielni powinno zostać określone w jakim wyprzedzeniem członek lub były członek spółdzielni powinien złożyć żądanie w zakresie zwrotu udziałów ponadobowiązkowych. Najczęściej jest to określone w statutach spółdzielni na 3 miesiące lub na pół roku na przód przed zakończeniem roku obrachunkowego. W takim wypadku, jeżeli członek lub były członek złoży oświadczenie, wypłata wypowiedzianych przez niego udziałów nastąpi po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok, w którym nastąpiło wypowiedzenie udziałów dodatkowych. Zakładając, że statut spółdzielni określa, że winno to nastąpić nie później niż 3 miesiące na przód, wówczas ma Pan czas do końca miesiąca września na złożenie tego oświadczenia. W takim wypadku zwrot wkładu nastąpi w przyszłym roku, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za bieżący rok. Jeżeli statut wymagałby półrocznego wypowiedzenia, to wypowiedzenie udziałów dodatkowych nastąpi dopiero w przyszłym roku, albowiem w tym roku termin już ten upłynął.
 
Porady prawne / pomoc prawna
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2012-07-16
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo spółdzielcze
Słowa kluczowe: spółdzielcze prawo, udziały, spółdzielnia, wypowiedzenie udziałow, udziały dodatkowe, statut spółdzielni
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.