Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych i zgoda na wykonywanie prawa zależnego

Kategoria: Prawo autorskie
Słowa kluczowe: autorskie prawo

Mam pytanie dotyczące prawa autorskiego. Interesuje mnie, co dla mnie znaczy poniższy zapis w umowie - w ramach wynagrodzenia, wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją przekazuje na rzecz zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawo zezwalające na wykonanie zależnego prawa autorskiego. Czy poprzez ten zapis zamawiający może ingerować w mój projekt, zatrudniając innych wykonawców, którzy będą nanosić zmiany zaproponowane przez zamawiającego?

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku, o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Prawo autorskie), twórca utworu (autor), może przenieść autorskie prawa majątkowe na osoby trzecie na podstawie umowy. Prawa majątkowe są zbywalne, w przeciwieństwie do prawa osobistych, które nie podlegają zrzeczeniu oraz przeniesieniu na osobę trzecią. Prawa osobiste obejmują w szczególności takie prawa jak autorstwo utworu czy nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. Natomiast autorskie prawa majątkowe, to wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Sama umowa o dzieło nie oznacza przeniesienia w jakimkolwiek zakresie autorskich praw majątkowych. Na jej mocy takiej umowy zamawiający uzyskuje jedynie prawo do konkretnego nośnika materialnego dzieła. Dopiero dokonanie zapisu w takiej umowie (lub odrębna umowa), w której twórca (wykonawca dzieła), przenosi na zamawiającego majątkowe prawa autorskie powodują, że prawa te przechodzą na zamawiającego. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych (lub umowa o korzystanie z utworu, zwana "licencją"), winna obejmować pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokonanie zapisu w umowie o dzieło, przenoszącej autorskie prawa majątkowe, wraz z wymienieniem pola eksploatacji jako prawa do zwielokrotnienia dzieła, powoduje, że zamawiający może nie tylko dalej odsprzedać dzieło, ale także może zbywać jego kopie.
Udzielenie w umowie prawa zezwalającego na wykonanie prawa zależnego powoduje, że na bazie przedmiotowego utworu mogą być wykonywane inne utwory, np. przeróbki. Jak wynika z art. 2 Prawa autorskiego, opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka, adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego. Jednakże rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego (prawo zależne), chyba że autorskie prawa majątkowe do utworu pierwotnego wygasły.
 
Reasumując, w przypadku udzielenia zgody na wykonywanie prawa zależnego, zgadza się Pan na to, że inne osoby (którym zamawiający wyda zgodę), na podstawie Pańskiego projektu będą mogły tworzyć własne przeróbki i zmiany Pańskiego projektu.  
 
Porady prawne
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-01-05
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo autorskie
Słowa kluczowe: autorskie prawo
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.