Jesteś tutaj:
Porady prawne
Procedura sądowa
12.12.2012 - Olejarz Jarosław
Piotr W. wytoczył powództwo o zapłatę przeciwko Remkowi U. z tytułu odszkodowania za kradzież, jakiej dokonał ten ostatni. W trakcie postępowania sądowego Remek U. wnosił o oddalenie powództwa, podnosząc, że to nie on dokonał kradzieży, a ponadto skradzione rzeczy są znacznie mniejszej wartości niż wartość przedmiotu sporu. Przyznał, że toczyło się przeciwko niemu postępowanie karne, ale postępowanie zostało umorzone. Jednak Piotr W. na okoliczność skazania Remka U. złożył prawomocny wyrok karny. Co, w okolicznościach przedmiotowej sprawy, winien wykazać powód, aby sąd uwzględnił jego powództwo?
Procedura sądowa
12.12.2012 - Olejarz Jarosław
W trakcie postępowania sądowego pozwany zwrócił uwagę, że po doręczeniu mu pozwu wystąpił brak drogi sądowej. Pozwany na okoliczność wykazania braku istnienia roszczenia złożył wnioski o przeprowadzenie dowodu z dokumentów opinii biegłego, eksperymentu procesowego oraz ze świadków. Czy sąd podejmie czynności procesowe, jeżeli tak, to jakie? Jaką wyda decyzję procesową?
Procedura sądowa
08.12.2012 - Olejarz Jarosław
Przewodniczący dokonując kontroli formalnej pozwu wniesionego przez pełnomocnika będącego radcą prawnym, dostrzegł że ma on braki fiskalne. Jakie decyzje procesowe podejmie przewodniczący? Czy będą one inne, jeżeli strona działa bez pełnomocnika profesjonalnego?
Procedura sądowa
06.12.2012 - Olejarz Jarosław
Pozwany w trakcie postępowania sądowego, w którym powód dochodził kwoty 20.000 zł, uznał roszczenie do kwoty 10.000 zł oraz podniósł zarzut potrącenia do kwoty 10.000 zł. Powód nie kwestionował, iż pozwany zapłacił mu kwotę 10.000 zł, jednak z innego tytułu niż objęty pozwem. Jakie kwestie podlegają udowodnieniu? Na kim oraz w jakim zakresie spoczywa ciężar dowodu w tej sprawie? Gdyby przyjąć za prawdziwe twierdzenia powoda, jakiej treści zapadnie wyrok?
Procedura sądowa
04.12.2012 - Olejarz Jarosław
Powód wniósł powództwo o ustalenie, że z tytułu łączącej strony umowy sprzedaży pozwany winien wydać mu towar o określonych w pozwie właściwościach za określoną kwotę. Pozwany żądał oddalenia powództwa podnosząc, że roszczenie jest przedawnione. Jakich ustaleń musi dokonać sąd? Jaki wówczas wyda wyrok?
Procedura sądowa
03.12.2012 - Olejarz Jarosław
Powód w dniu 10.06.2012 roku wytoczył powództwo. Odpis pozwu został doręczony pozwanemu w dniu 16.06.2012 roku. Pozwany w dniu 24.06.2012 roku zapłacił na rzecz powoda dochodzoną kwotę główna wraz z odsetkami. Powód jeszcze przed rozprawą cofnął pozew i zażądał zwrotu opłaty sadowej i kosztów zastępstwa procesowego. Kogo w tej sprawie obciążają koszty procesu?
Procedura sądowa
12.11.2012 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Przy numerze ksiegi wieczystej brak cyfry kontrolnej, co mam wpisac?
Procedura sądowa
26.10.2012 - Olejarz Jarosław
W 2010 roku weszłam w związek małżeński z obywatelem Wielkiej Brytanii w urzędzie stanu cywilnego w Anglii. Akt ślubu został uznany w Polskim USC. W zeszłym roku rozwiodłam się w Polsce i chciałabym dowiedzieć się co należy zrobić, aby wyrok rozwodowy został uznany również w Anglii?
Procedura sądowa
18.10.2012 - Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
Kilka lat temu po wykupie mieszkania dokonałam rozdzielności majątkowej z mężem. Nie dokonaliśmy jednak podziału majątku. Na początku tego roku dowiedziałam się, że mąż ma długi i może za nie odpowiadać swoim udziałem w mieszkaniu. W lipcu b. roku złożyłam wniosek do sądu o podział majątku z zastosowaniem nierównych udziałów (ja 9/10). To ja spłacam kredyt hipoteczny, opłacam czynsz, prąd itp. Praktycznie sama wychowałam i wykształciłam dzieci, które ze mną mieszkają. Wczoraj dowiedziałam się, że na części męża nałożona została hipoteka przymusowa i mogę się teraz spodziewać komornika. Czy mój wniosek do sądu jest aktualny, gdyż sąd nie spieszy się z wyznaczeniem daty rozprawy. Czy w pewnym momencie nie będzie za późno, czy zawsze mogę dokonać tego podziału.
Procedura sądowa
05.10.2012 - Olejarz Jarosław
Zostałam powołana na świadka i zeznawałam na komendzie policji. Dodatkowo zostałam wezwana jako świadek na rozprawę sądową. W związku z ciężką chorobą zostałam przez lekarza sądowego poprzez opinie wykluczona z uczestnictwa w rozprawie, co potwierdził sędzia. Sędzia postanowił ostatecznie, że będę przesłuchana w miejscu zamieszkania. Czy z względu na stan zdrowia mogę odwołać się od przesłuchania mnie jako świadka w miejscu zamieszkania, a tym samym w jakimkolwiek innym miejscu np. szpital itp. jeśli tak to co powinnam zrobić?
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 17  
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.