Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Przypozwanie ubezpieczyciela odmawiającego wypłaty odszkodowania

Kategoria: Procedura sądowa
Słowa kluczowe: przypozwanie

Na skutek kolizji drogowej, spowodowanej przez pojazd ubezpieczony w TU (Towarzystwie Ubezpieczeniowym), doszło do uszkodzenia tego pojazdu. Naprawy pojazdu dokonał warsztat naprawczy współpracujący z tym ubezpieczycielem i na podstawie sporządzonej kalkulacji. Towarzystwo przyjęło fakturę za naprawę, po czym odmówiło zapłaty twierdząc, że kierowca legitymował się starym (papierowym) prawem jazdy - nie dokonał więc w ustawowym terminie wymiany dokumentu, co zdaniem ubezpieczyciela stanowi podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania. Aktualnie warsztat naprawczy złożył w sądzie pozew o zapłatę w trybie upominawczym przeciwko właścicielowi pojazdu. Od tego pozwu został złożony sprzeciw - właściciel pojazdu dysponuje opiniami Rzecznika Ubezpieczonych i Komisji Nadzoru Ubezpieczeń Emerytalnych, jednoznacznie potwierdzającymi odpowiedzialność ubezpieczyciela także w przypadku gdy kierowca legitymuje się starym prawem jazdy. Ubezpieczyciel uparcie odmawia zmiany decyzji w trybie reklamacyjnym, odmówiło także udziału w sprawie przed Sądem Polubownym przy Rzeczniku Ubezpieczonych. Czy na obecnym etapie postępowania istnieje możliwość uzyskania oddalenia roszczenia warsztatu naprawczego i obciążenia nim ubezpieczyciela?

Może Pani w tym przypadku skorzystać z instytucji przypozwania, określonej w art. 84 § 1 Kpc (Kodeksu postępowania cywilnego), zgodnie z którym, strona, której w razie niekorzystnego dla niej rozstrzygnięcia przysługiwałoby roszczenie względem osoby trzeciej albo przeciwko której osoba trzecia mogłaby wystąpić z roszczeniem, może zawiadomić taką osobę o toczącym się procesie i wezwać ją do wzięcia w nim udziału. 

Samo zawiadomienie o toczącej się sprawie nie powoduje, że przypozwany staje się jej stroną. Osoba przypozwana może zgłosić interwencję uboczną, wstępując wówczas do postępowania po stronie pozwanego. Zgodnie z art. 83 k.p.c. za zgodą stron interwenient uboczny może wejść na miejsce strony, do której przystąpił. W takim przypadku interwenient ubpczny zastępuję tą stronę do której przystąpił. Zgoda stron musi być wyrażona w sposób jednoznaczny, tzn. nie może być dorozumiana.

Reasumując, w opisanym stanie faktycznym winna Pani zawiadomić o wytoczonym powodztwie Towarzystwo Ubezpieczeń, żądając wstąpienia po Pani stronie do toczącego się postępowania w charakterze interwenienta ubocznego.

W tym celu należy wnieść do sądu pismo procesowe, wskazujące przyczynę wezwania i stan sprawy. Pismo to doręcza się niezwłocznie osobie trzeciej, która może zgłosić swe przystąpienie do strony jako interwenient uboczny. Jeżeli przypozwany nie weźmie udziału w sporze konieczne będzie po jego zakończeniu prowadzenie postępowania regresowego w stosunku do ubezpieczyciela.

Porady prawne / Pomoc prawna 
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl  

Interwenient uboczny nie może w stosunku do strony, do której przystąpił, podnieść zarzutu, że sprawa została rozstrzygnięta błędnie albo że strona ta prowadziła proces wadliwie, chyba że stan sprawy w chwili przystąpienia interwenienta uniemożliwił mu korzystanie ze środków obrony albo że strona umyślnie lub przez niedbalstwo nie skorzystała ze środków, które nie były interwenientowi znane.

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-10-24
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Procedura sądowa
Słowa kluczowe: przypozwanie
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.