Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Wznowienie postępowania w sprawie o rozwód po prawomocnym wydaniu wyroku rozwodowego

Kategoria: Procedura sądowa
Słowa kluczowe: wznowienie

Czytałem o możliwości wznowienia procesu cywilnego tzn. rozwodowej po uprawomocnieniu się wyroku. Partner mojej byłej żony w obecności mojej i mojego ojca przyznał, że od prawe roku przed rozwodem był z już z moją żoną a cały rozwód zaplanowali wspólnie. Jakie są podstawy wznowienia postępowania w sprawie o rozwód?

W sprawie o rozwód można żądać wznowienia postępowania, poza wyjątkiem określonym w art. 400 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), tj. niedopuszczalna jest skarga o wznowienie od wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa lub rozwód albo ustalającego nieistnienie małżeństwa, jeżeli choćby jedna ze stron zawarła po jego uprawomocnieniu się nowy związek małżeński. Jeżeli zatem żaden z byłych małżonków nie wstąpił w nowy związek małżeński postępowanie może być wznowione, jeżeli zachodzą ku temu ustawowe przesłanki.
Można żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności, jeżeli w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona albo jeżeli orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy, a strona przed uprawomocnieniem się wyroku nie mogła domagać się wyłączenia, a także jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej albo nie była należycie reprezentowana bądź jeżeli wskutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możności działania; nie można jednak żądać wznowienia, jeżeli przed uprawomocnieniem się wyroku niemożność działania ustała lub brak reprezentacji był podniesiony w drodze zarzutu albo strona potwierdziła dokonane czynności procesowe. Można także żądać wznowienia postępowania na tej podstawie, że wyrok został oparty na dokumencie podrobionym lub przerobionym albo na skazującym wyroku karnym, następnie uchylonym lub wyrok został uzyskany za pomocą przestępstwa.
Można również żądać wznowienia w razie późniejszego wykrycia prawomocnego wyroku, dotyczącego tego samego stosunku prawnego, albo wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu (art. 403 § 2 k.p.c.).
 
Z opisanego stanu faktycznego wynika możliwość żądania wznowienia postępowania w oparciu właśnie o treść art. 403 § 2 k.p.c., czyli z uwagi na wykrycie takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu. Oczywiście na stronie, która domaga się wznowienia postępowania będzie ciążył obowiązek udowodnienia tych okoliczności. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 24.06.2009 roku sygn. akt I CZ 32/09, podstawą wznowienia postępowania nie mogą być okoliczności i dowody wchodzące w zakres materiału procesowego prawomocnie zakończonego postępowania, a nie dostrzeżone przez stronę, bowiem wykrycie, o którym mowa w powołanym art. 403 § 2 k.p.c. odnosi się do okoliczności i dowodów w poprzednim postępowaniu w ogóle nie ujawnionych i wówczas nieujawnialnych, bo nieznanych stronie i dla niej niedostępnych, zaś fakty "ujawnialne" czyli te, które strona powinna znać, tj. miała możliwość dostępu do nich, nie są objęte hipotezą art. 403 § 2 k.p.c. Ocena dostępności faktów powinna mieć charakter obiektywny i uwzględniać całokształt okoliczności danej sprawy. Z powyższego orzeczenia wynika zatem, że niemożność skorzystania w poprzednim postępowaniu z określonego środka dowodowego nie zachodzi, gdy istniała obiektywna możliwość powoływania go w tym postępowaniu, a tylko na skutek opieszałości, zaniedbań, zapomnienia lub błędnej oceny potrzeby jego powołania strona tego nie uczyniła.
 
W opisanym stanie faktycznym samo stwierdzenie jakiego dokonał partner małżonki, nawet w obecności innych osób nie stanowi przesłanki do wznowienia postępowania, gdyż po pierwsze osoba ta zawsze może stwierdzić, że wypowiedziane słowa miały jedynie na celu wywołanie po Pana stronie złości, a ponadto środek dowodowy w takiej postaci powstał po uprawomocnieniu się wyroku. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w postanowieniu z dnia 21.08.2008 roku sygn. akt IV CZ 61/08, Sąd Najwyższy stwierdził, że środek dowodowy powstały po uprawomocnieniu się wyroku nie stanowi podstawy wznowienia w rozumieniu art. 403 § 2 k.p.c. Przepis ten odnosi się jedynie do dowodów, z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu i które mogły mieć wpływ na jego wynik. Hipoteza tego przepisu zakłada zatem, że podstawę wznowienia postępowania może stanowić wyłącznie dowód, który istniał przed prawomocnym zakończeniem postępowania w sprawie[1].
 
Reasumując, jeżeli w opisanym stanie faktycznym nie dysponuje Pan innymi środkami dowodowymi, poza ewentualnymi świadkami obecnymi przy złożeniu oświadczenia partnera Pańskiej byłej żony, brak jest podstaw do żądania wznowienia postępowania. Jeżeli dysponuje Pan innymi środkami dowodowymi to i tak ocena tych środków dowodowych podlegać będzie ocenie sądu, czy środki te mogły być przez Pana powołane w toku zakończonej prawomocnie rozprawy i czy powołanie ich w toku sprawy wpłynęłyby na jej wynik.
 
Jarosław Olejarz
Porady prawne / Pomoc prawna


[1] Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 04.09.2008 roku sygn. akt IV CZ 70/08
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-08-20
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Procedura sądowa
Słowa kluczowe: wznowienie
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.