Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Rozwód w Anglii

Kategoria: Prawo obce
Słowa kluczowe: rozwód

Małżeństwo Mąż - obywatelstwo polskie, żona obywatelstwo polskie i niemieckie (związek małżeński zawarty w Austrii). W terminie późniejszym w Polsce zawarta została rozdzielność majątkowa (aktem notarialnym). Aktualnie oboje małżonkowie mieszkają w UK (legalnie, powyżej 12 miesięcy, czyli mają status tzw. rezydentów). Żona złożyła w UK pozew rozwodowy. Podobno nie istnieje cos takiego jak rozdzielność majątkowa w UK. Jakie przepisy obowiązują przy procedurze rozwodowej? Czy zawarta w Polsce rozdzielność nie dotyczy majątku w innych krajach UE?

Sądy w Anglii i Walii zawsze stosują prawo Anglii i Walii do spraw wnoszonych do tych sądów. Na mocy przepisów Ustawy z 1973 r. o Postępowaniu w sprawach domicylu i małżeńskich (the Domicile and Matrimonial Proceedings Act 1973) sądy mają jurysdykcję do orzekania o rozwodzie, nawet jeśli małżeństwo zostało zawarte za granicą, jeżeli jedna ze stron małżeństwa: posiada miejsce pobytu (domicile) w Anglii i Walii w terminie rozpoczęcia postępowania; lub posiadała stałe miejsce zamieszkania w Anglii i Walii przez okres jednego roku przed tym terminem.

Podział majątku w przypadku rozwodu w Anglii i Walii reguluje Ustawa z 1973 r. o postępowaniu sądowym w sprawach małżeńskich. Sekcja 24 ustawy pozwala sądowi, w momencie wydania orzeczenia o rozwodzie, unieważnieniu lub separacji sądowej, lub w terminie późniejszym, nakazać przeniesienie majątku z jednego małżonka na drugiego, lub na dziecko obojga małżonków, lub na inną osobę dla dobra dziecka obojga małżonków. Inne przepisy uprawniają sądy do wydawania nakazów o dokonaniu okresowych płatności, nakazania sprzedaży majątku, do wydania nakazów dotyczących rent lub nakazania wypłaty jednorazowych płatności ryczałtowych lub innych. Sądy mają prawo do decydowania o nakazach wydawanych w każdym poszczególnym przypadku, w celu sprostania wymaganiom danej sprawy w jej szczególnych okolicznościach. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 12 listopada 1968 roku Prawo prywatne międzynarodowe, stosunki osobiste i majątkowe między małżonkami podlegają ich każdoczesnemu wspólnemu prawu ojczystemu. Każdoczesne wspólne prawo ojczyste stron rozstrzyga także o dopuszczalności zawarcia, zmiany lub rozwiązania majątkowej umowy małżeńskiej. Stosunki majątkowe wynikające z majątkowej umowy małżeńskiej podlegają wspólnemu prawu ojczystemu stron z chwili jej zawarcia. W braku wspólnego prawa ojczystego małżonków prawem właściwym jest prawo państwa, w którym oboje małżonkowie mają miejsce zamieszkania, a gdy małżonkowie nie mają miejsca zamieszkania w tym samym państwie, właściwe jest prawo polskie. Z przepisów tych wynika, że w przypadku gdy posiadają Państwo oboje obywatelstwo polskie (zgodnie z prawem prywatnym międzynarodowym oboje są uznani Państwo za obywateli polskich), to zawarcie umowy majątkowej w Polsce powinno zostać przez sąd wzięte pod uwagę.

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl  

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-10-11
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo obce
Słowa kluczowe: rozwód
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.