Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Granice odszkodowania dla pracownika za niezgodne z prawem lub nieuzasadnione rozwiazanie umowy o pracę

Kategoria: Prawo pracy, Praca
Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy

Byłem zatrudniony na czas nieokreślony na podstawie umowy o pracę. Od połowy 2009 roku byłem na zwolnieniu chorobowym, w trakcie którego pracodawca za pomocą przesyłki kurierskiej rozwiązał ze mną umowę o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 pkt.1 z powodu rzekomego ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. W wyniku takiego trybu rozwiązania umowy o pracę byłem zmuszony oddać sprawę do sądu. Nie chcę wracać do tej firmy ale chciałbym uzyskać odszkodowanie z tytułu niezgodnego z kodeksem pracy rozwiązania umowy o pracę. Jak obliczyć kwestię roszczeń finansowych względem byłego pracodawcy?

Wypowiedzenie umowy o pracę jest czynnością przewidzianą przepisami prawa pracy, a więc co do zasady czynnością zgodną z prawem. Może ono zostać podważone przez odpowiednie powództwo. Jeżeli pracownik takiego powództwa nie złożył, to dokonanie wypowiedzenia korzysta z domniemania zgodności z prawem.
 
 
Zgodnie z art. 45 § 1 k.p. (kodeksu pracy), w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. Z przepisu powyższego wynika, że sąd orzeka stosownie do żądania pracownika, czyli w przypadku żądania jedynie odszkodowania, sąd w tym zakresie będzie orzekał jeżeli ustali, że wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony zostało złożone z naruszeniem przepisów prawa albo było nieuzasadnione.
 
Zakres wysokości odszkodowania jakiego może żądać pracownik z uwagi na naruszenie wypowiadania umów o pracę zawartych na czas nieokreślony, został ustalony w art. 471 k.p. Zgodnie z tym przepisem odszkodowanie, o którym mowa w art. 45 k.p. przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Art. 471 k.p. określa minimalną (równą wynagrodzeniu za okres wypowiedzenia) oraz maksymalną (wynagrodzenie za okres trzech miesięcy) wysokość odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z naruszeniem prawa. Pozostawia więc ocenie sądu ustalenie jego konkretnej wysokości w tych właśnie granicach[1]. W dotychczasowym orzecznictwie utrwalony jest pogląd, że zasady dochodzenia szkód wyrządzonych przez niezgodne z prawem (nieuzasadnione) rozwiązanie stosunku pracy określone zostały wyczerpująco w Kodeksie pracy. Gdyby przyjąć, że pracownik na zasadach prawa cywilnego może dochodzić roszczeń odszkodowawczych z tytułu rozwiązania stosunku pracy w zakresie niewyrównanym świadczeniami określonymi przepisami prawa pracy (np. 471 k.p art.), to konieczne byłoby stwierdzenie bezprawności działania pracodawcy rozwiązującego umowę o pracę (art. 415 lub 471 k.c.)[2].
 
Należy także zaznaczyć, że pracodawca, który wypowie umowę o pracę choremu pracownikowi, nawet jeśli się z tego wycofa, zapłaci odszkodowanie. Nie musi tego robić, jeśli pracownik wyrazi zgodę na wycofanie wypowiedzenia[3].
 
Reasumując, naszym zdaniem może Pan domagać się tylko odszkodowania w wysokości 3 miesięcznego wynagrodzenia. Wysokość tego wynagrodzenia winna być ustalona w oparciu o umowę o pracę, która została wypowiedziana w sposób nieuzasadniony lub z naruszeniem przepisów prawa. Jako strona będzie Pan musiał wskazać na dowody, które potwierdzą, że wynagrodzenie w takiej wysokości było Panu należne.
 
Jarosław Olejarz
Porady prawne


[1] Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 09.08.2008 roku sygn. akt II PK 11/08
[2] wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10.01.2006 roku sygn. akt I PK 96/05
[3] wyrok Sądu Najwyższego z dnia 03.12.2008 roku sygn. akt I PK 92/08
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-04-15
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo pracy, Praca
Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.