Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Pracodawca ma obowiązek potwierdzić zawarcie umowy o pracę na piśmie

Kategoria: Prawo pracy, Praca
Słowa kluczowe: pracownik, pracodawca

Nie mogę odzyskać zaległych pensji. Pracowałem jako kierowca ciężarówki, umowa zawarta została ustnie. Pracodawca zwlekał z wypisaniem umowy, bo jak zwykle nie miał czasu. Pracodawca kazał mi pozostawić auto, a tam były moje osobiste rzeczy, a w tachografie była karta kierowcy, która znikła. Czy jeżeli się udam do firmy i odzyskam dane z cyfrowego tachografu za okres w którym pracowałem, to jest od października ub. roku do grudnia ub. roku (po tym terminie auto zostało mi odebrane) to czy pracodawca będzie musiał mi zapłacić wynagrodzenie za okres od października 2009 roku do końca trwania sporu?

Zgodnie z art. 22 § 2 k.p. (kodeksu pracy), umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Z przepisu tego wynika obowiązek dla pracodawcy sporządzenia umowy o pracę na piśmie. Jednakże jeżeli z jakichkolwiek przyczyn umowa o pracę nie zostanie zawarta na piśmie, to nie znaczy to, że umowa o pracę nie została zawarta lub jest nieważna, w takim przypadku jedynie na pracodawcy ciąży obowiązek potwierdzenia na piśmie warunków zatrudnienia. Podobne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 31.08.1981 roku sygn. akt III PZ 18/81, który stwierdził, że niezachowanie formy pisemnej, o której mowa w art. 29 § 1 KP, nie powoduje nieważności umowy o pracę. Tym samym o fakcie zawarcia umowy o pracę nie decyduje zachowana forma pisemna a jedynie to czy pracownik faktyczne świadczył pracę na rzecz pracodawcy. W myśl przepisu art. 22 § 1 k.p. zatrudnienie jest zatrudnieniem w stosunku pracy, jeżeli pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
 
Pracodawca, który nie potwierdza pracownikowi na piśmie zawartej umowy o pracę narusza przepisy prawa i naraża się na odpowiedzialność karną. Zgodnie z art. 281 pkt. 2 k.p. osoba będąca pracodawcą lub działając w jego imieniu, która nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł. Ponadto można także rozpatrywać odpowiedzialność pracodawcy na gruncie przepisów prawa karnego. W myśl art. 218 § 1 k.k. (kodeksu karnego) osoba, która wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto osoba, która narusza przepisy prawa o ubezpieczeniach społecznych, nie zgłaszając, nawet za zgodą zainteresowanego, wymaganych danych albo zgłaszając nieprawdziwe dane mające wpływ na prawo do świadczeń albo ich wysokość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 219 k.k.).
 
Reasumując, w opisanym stanie faktycznym, w sytuacji gdy pracownik świadczył pracę na rzecz pracodawcy to potwierdzenie zawarcia takiej umowy, nie powoduje, że pracodawca nie ma obowiązku wypłaty ustalonego wynagrodzenia za pracę. Pracownik może żądać zapłaty wynagrodzenia od pracodawcy, a w razie odmowy skierować sprawę na drogę sądową. W postępowaniu tym pracownik może dowodzić, że świadczył pracę, przedstawiając wszelkie dowody na poparcie swoich twierdzeń, którymi mogą być zarówno dokumenty jak i zeznania świadków. Jeżeli jest Pan w stanie uzyskać jakiekolwiek dokumenty, które potwierdzają fakt świadczenia pracy przez Pana, to powinien Pan takie dokumenty uzyskać. W obecnym stanie faktycznym, naszym zdaniem powinien Pan wpierw wezwać na piśmie pracodawcę do wypłaty zaległego wynagrodzenia, a jeżeli pracodawca odmówi, może Pan złożyć pozew do sądu.  
 
Porady prawne
Jarosław Olejarz
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-04-01
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo pracy, Praca
Słowa kluczowe: pracownik, pracodawca
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.