Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę przysługuje odprawa

Kategoria: Prawo pracy, Praca
Słowa kluczowe: odprawa

We wrześniu 2009 roku otrzymałam wypowiedzenie zmieniające miejsce mojej pracy, na drugi koniec kraju. Nadmieniam, że kilkudziesięciu lat mieszkam w tej samej miejscowości, w której jest zakład pracy. Ponieważ propozycja ta nie była przeze mnie do przyjęcia, a ja mam uprawnienia do wcześniejszej emerytury, porozumiałam się z pracodawcą, że z końcem 2009 roku umowa zostanie rozwiązana. Otrzymam odprawę w związku z wypowiedzeniem stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy, uzgodnione odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę i odprawę emerytalną, zgodnie z regulaminem pracy. Dwa pierwsze punkty zostały spełnione i otrzymałam je grudniu 2009 roku. Odprawę emerytalną uwarunkowano decyzją ZUS. Decyzję taką otrzymałam 26 lutego tego roku, ponieważ zakład pracy dopiero 20 stycznia 2010 roku przysłał mi świadectwo pracy za ostatnie 9 lat pracy i Rp-7. Wtedy dopiero mogłam złożyć dokumenty emerytalne w ZUS. Czy zakład pracy może odmówić mi wypłaty odprawy emerytalnej? Czy taka odprawa mi przysługuje? Nadmieniam, że będzie to moja pierwsza odprawa emerytalna.

Zgodnie z art. 921 § 1 k.p. (kodeksu pracy), pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa. Z przedmiotowego przepisu wynika, że aby otrzymać odprawę pieniężną w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia konieczne jest spełnienie następujących przesłanek:
 • uprawnionym jest jedynie pracownik,
 • musi nastąpić ustanie stosunku pracy,
 • ustanie stosunku pracy następuje w związku z przejściem na rentę lub emeryturę
 
Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 09.05.2008 roku sygn. akt II PK 12/08 stwierdził, że przepis art. 921 k.p. używa pojęcia "ustanie stosunku pracy", co wskazuje, że szerzej ujmuje to zdarzenie i stąd nie wyklucza innych przyczyn ustania stosunku pracy (rozwiązania za porozumieniem stron, czy wypowiadania). Zgodnie z tym przepisem prawo do odprawy nie jest warunkiem przejścia na rentę lub emeryturę, lecz określonym związkiem, a ten to nie tylko związek przyczynowy, lecz również czasowy. W doktrynie przyjmuje się, że związek czasowy oznacza m. in., że nie może nabyć prawa do odprawy taki pracownik, który spełnił warunki do nabycia emerytury lub renty już po ustaniu stosunku pracy, choćby nastąpiło to po krótkim czasie po ustaniu stosunku zatrudnienia. Ustawodawca  nie określił kiedy istnieje związek pomiędzy ustaniem stosunku pracy a przejściem pracownika na emeryturę lub rentę. Związek taki może zaistnieć w sytuacji, gdy już po ustaniu stosunku pracy pracownik stał się niezdolny do pracy wskutek choroby stwierdzonej w czasie zatrudnienia i prowadzącej, po nieprzerwanym okresie pobierania zasiłku chorobowego, do przyznania mu renty. Należy zaznaczyć także, że rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę na podstawie  art. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, nie powoduje uzyskania prawa do odprawy emerytalno-rentowej. Ustawa ta nie reguluje zbiegu prawa pracownika do odprawy z tytułu rozwiązywania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika i prawa do odprawy emerytalno – rentowej. Wcześniejsze przepisy w tym zakresie zawierały taki zbieg, a pracownik miał prawo wyboru jednego z dwóch przysługujących mu praw do odprawy. W żadnym przypadku nie przysługiwały mu jednak dwa tytuły do odprawy.
 
Reasumując, z uwagi na fakt, iż przepisy ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, nie zawierają ograniczeń w zakresie otrzymania odprawy emerytalnej w związku z taką podstawą rozwiązania stosunku pracy. Ponadto rozwiązanie stosunku pracy związane jest z przejściem na emeryturę, naszym zdaniem ma Pani prawo do żądania zapłaty odprawy emerytalnej. Dodatkowym argumentem przemawiającym za takim stanowiskiem jest fakt przyjęcia u pracodawcy odpowiednich przepisów w regulaminie wynagradzania w zakresie wypłaty odprawy emerytalnej. Mając powyższe na uwadze, naszym zdaniem może Pani żądać wypłaty odprawy emerytalnej w związku z przejściem na emeryturę.
 
Jarosław Olejarz
Porady prawne
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2010-03-07
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo pracy, Praca
Słowa kluczowe: odprawa
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.