Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Nabycie uprawnień nauczyciela mianowanego a rozwiązanie stosunku zatrudnienia

Jestem nauczycielem kontraktowym i mam umowę o pracę na czas nieokreślony. Istnieje prawdopodobieństwo, że od nowego roku szkolnego nie będzie dla mnie pełnego etatu i dlatego zostałam poinformowana, że otrzymam wypowiedzenie. Obecnie odbywam staż na nauczyciela mianowanego, który wkrótce się kończy. Jak będzie wyglądać moja sytuacja w wypadku zdania przeze mnie egzaminu na nauczyciela mianowanego w okresie przebywania przeze mnie w stanie nieczynnym? Czy z chwilą uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego przysługują mi takie same prawa jak innym nauczycielom mianowanym mimo uzyskania tych uprawnień w okresie wypowiedzenia lub stanu nieczynnego? Czy w tym wypadku dyrektor może cofnąć wypowiedzenie i przyjąć mnie z powrotem do pracy nawet w niepełnym wymiarze czasu pracy albo czy ma obowiązek przyjąć mnie do pracy po upływie okresu wypowiedzenia na niepełny etat i na jaki rodzaj umowy.

Generalnie to w przypadku gdy w trakcie trwania stosunku pracy na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony nauczyciel nabędzie uprawniania nauczyciela mianowanego to stosunek pracy przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania (ex lege) – art. 10 ust. 5a Karty nauczyciela. Jednym z warunków takiego przekształcenia jest to aby istniały warunki do zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć na czas określony. W przypadku gdy będzie Pani korzystała ze stanu nieczynnego to wówczas nawet gdyby Pani zdała egzamin uprawniający Panią do posiadania tytułu nauczyciela mianowanego to stosunek pracy nie ulegnie zmianie i nie stanie się ex lege stosunkiem pracy z tytułu mianowania.

Zasadniczo więc pomimo nabycia uprawnień do zajmowania stanowiska nauczyciela mianowanego nie będą przysługiwały Pani takie uprawnienia jak nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, gdyż Pani stosunek pracy nie przekształci się stosunek pracy z tytułu mianowania lecz w dalszym ciągu będzie oparty o umowę o pracę. Należy bowiem odróżnić podstawę nawiązania stosunku pracy – mianowanie – od stopnia awansu – nauczyciel mianowany. Pojęcia te nie są tożsame.

Jednakże zdanie tego egzaminu (uzyskania tytułu nauczyciela mianowanego)  stanowi dla Pani niewątpliwie ważne osiągnięcie albowiem jeśli pozytywnie zaliczy Pani ten egzamin to dyrektor szkoły będzie zobowiązany zawrzeć z Panią (jako nauczycielem mianowanym)  umowę o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze czasu pracy. Tak stanowi art. 10 ust. 6 karty nauczyciela który brzmi: stosunek pracy z nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze, z zastrzeżeniem wyjątków oznaczonych w ust. 7.

 

 

Ponadto, skoro w trakcie biegu okresu wypowiedzenia jak i korzystania ze stanu nieczynnego Pani stosunek pracy w postaci umowy na czas nieokreślony będzie trwał nadal (wygaśnie dopiero z upływem okresu wypowiedzenia jak i okresu pozostawania w stanie spoczynku) to należy przyjąć, że dyrektor szkoły będzie miał obowiązek zatrudnić Panią w niepełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony.

Do nawiązania stosunku pracy dojdzie albo po upływie okresu wypowiedzenia i wygaśnięcia dotychczasowej umowy albo w drodze cofnięcia przez pracodawcę wypowiedzenia umowy o pracę lecz za Pani zgodą i zawarcia aneksu do umowy o pracę która będzie z Panią ( już jako nauczycielem mianowanym) zawarta na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

 

Podobnie będzie także w przypadku pozostawania w stanie nieczynnym. Z chwilą uzyskania przez Panią uprawnienia nauczyciela mianowanego uzyska Pani możliwość pozostawania w zatrudnieniu w niepełnymi wymiarze czasu pracy, a Pani przełożony będzie zobowiązany Panią zatrudnić. I tak albo jak wyżej wskazałem odnosząc się do wypowiedzenia umowy o pracę dojdzie pomiędzy państwem aneksu do dotychczasowej umowy o pracę zgodnie ze zmianą Pani stopnia awansu zawodowego i wymiaru czasu zajęć albo po zakończeniu okresu nieczynnego dyrektor zatrudni Panią w niepełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony. W obu powyżej wskazanych przypadkach będzie Pani miała możliwość kontynuowania zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy jako nauczyciel mianowany.

 

 

Oczywiście w obu przypadkach podstawą Pani zatrudnienia będzie umowa o pracę na czas nieokreślony, a nie akt mianowania. W efekcie więc będzie posiadała Pani kwalifikacje zawodowe które w przypadku gdy zaistnieją warunki zatrudnienia Pani w pełnym wymiarze zajęć spowodują, że umowa o pracę na czas nieokreślony przekształci się ex lege w stosunek pracy oparty na podstawie mianowania z umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2014-05-20
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo pracy, Praca
Słowa kluczowe: Karta nauczyciela, zatrudnienie, stosunek pracy, stan nieczynny, mianowanie, nauczyciel mianowany, powołanie, nauczyciel kontraktowy
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.