Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Zwrot odliczonej ulgi budowlanej

W latach 1998-2001 korzystałem z ulgi budowlanej na zakup mieszkania od developera, który zbankrutował. W ubiegłym roku otrzymałem od syndyka zwrot 70% wpłaty, 98% tej kwoty przeznaczyłem na zakup działki budowlanej. Czy muszę zwrócić Urzędowi Skarbowemu odliczoną ulgę i jeśli tak w jakiej wysokości?

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt. 1 lit. b w ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. Nr 90 poz.416 z 1993 z późn. zmian.) podatek dochodowy (...) zmniejsza się, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na budowę budynku mieszkalnego.

Zgodnie z art. 27a ust. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z brzmieniem obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r. jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych na cele określone w ust. 1 i 2, a następnie:

 1. wycofał ze spółdzielni wniesiony wkład,
 2. w całości zmienił przeznaczenie lokalu lub budynku mieszkalnego na użytkowy,
 3. po roku, w którym dokonano odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków, z wyjątkiem gdy zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu,
 4. wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem gdy wycofana kwota po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę,
 5. przeniósł uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dzieci własnych lub przysposobionych

Do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tych tytułów. Na podstawie postanowień art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne rozciągnięto moc obowiązującą przepisu art. 27a ust. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., w jego brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r. również do wymienionych w nim zdarzeń powstałych po 1 stycznia 2002 r.

Konstrukcja przepisu art. 27 a ust. 13 wskazuje, iż przypadki w nim wymienione mają charakter katalogu zamkniętego, co oznacza, że wystąpienie innych okoliczności niż zakreślone tym przepisem nie może stanowić podstawy do żądania dokonania przez podatnika zwrotu ulg mieszkaniowych wykorzystanych w latach wcześniejszych.

W tym stanie faktycznym i prawnym sprawy należy stwierdzić, iż w przypadku wydatkowania przez Podatnika przychodu uzyskanego z dokonanej sprzedaży lokalu mieszkalnego na cele i w terminach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a lub e ustawy z dnia 26.07.1991 r., nie ma przeszkód do stosowania w niniejszej sprawie zwolnienia podatkowego, wskazanego w tym przepisie. Niezależnie od tego Podatnik nie ma obowiązku zwrotu wykorzystanej wcześniej ulgi z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem sprzedaży, bowiem nie jest to zdarzenie w rozumieniu art. 27a ust. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. obligujące do jej zwrotu.

Nie mniej jednak interpretacja dokonana przez nas w oparciu o wyżej cytowane przepisy nie ma charakteru wiążącego. W powyższej sprawie konieczne jest wystąpienie do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o wydanie indywidualnej interpretacji, na podstawie art.14 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Tylko indywidualna interpretacja wydana przez właściwy organ podatkowy jest wiążąca dla podatnika oraz organów skarbowych.

Porady prawne / Pomoc prawna
 
 
ZLEĆ NAM ODZYSKANIE TWOICH PIENIĘDZY / PROWADZENIE SPRAWY / PRZYGOTOWANIE PISMA
Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2007-03-07
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo finansowe, Majątek i pieniądze
Słowa kluczowe: podatkowe prawo, ulga podatkowa, podatek dochodowy, podatnik, rozliczenie podatkowe, PIT, formularze podatkowe
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.