Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Żądanie zwrotu świadczenia z tytułu renty rodzinnej z uwagi na nieukończenie nauki

Pobierałam rentę rodzinną z tytułu nauki na studiach podyplomowych, dwu-semestralnych w roku akademickim 2012/2013. Uczęszczałam na zajęcia, nie zostałam wykreślona z listy studentów. Nie ukończyłam jednak studiów - nie podeszłam do obrony. Otrzymałam teraz pismo z ZUS z prośbą o dostarczenie kopii dyplomu z uczelni lub zaświadczenia o ukończeniu studiów. Mam dostarczyć dokument w terminie 7 dni do ZUS, w innym przypadku zostanie na mnie nałożony zwrot nienależnie pobranego świadczenia. Nie jestem w stanie dostarczyć takiego zaświadczenia, bo studiów nie ukończyłam. Czy w tym przypadku ZUS karze mi zwracać rentę za cały okres nauki? Jak ZUS określi w tym przypadku termin ustania świadczenia?

W myśl art. 68 pkt. 1 ppkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r., o rentach i emeryturach z funduszu ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. nr 162 poz. 1118 ) dzieci własne, dzieci drugiego z małżonków dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej, do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat życia.

 

Pani świadczenie do renty rodzinnej ustało z chwilą ukończenia nauki w szkole, a nie ukończeniu szkoły z czym wiąże się wydanie dyplomu. Zagadnienie ukończenia nauki w szkole może być różnie interpretowane ale najbardziej właściwe jest przyjęcie, stanowiska, że ukończenie nauki w szkole następuje z chwilą zakończenia się roku akademickiego, co pozwala na uniezależnienie tej daty od wielu zmiennych czynników, takich jak terminy zaliczeń, złożenia egzaminów, obrony prac dyplomowych czy zakończenia obowiązkowych zajęć ( Tak M. Bartnicki, w: K. Antonów (red.), M. Bartnicki, B. Suchacki, Ustawa, s. 347-348 ).

 

 

Z Pani wypowiedzi wynika, że uczęszczała Pani na zajęcia, nie została przed zakończeniem roku akademickiego skreślona z listy studentów  lecz nie otrzymała Pani zaliczenia końcowego. Zatem uznać należy, że do czasu zakończenia II semestru kontynuowała Pani naukę, a więc posiadała Pani uprawnienie do otrzymywania świadczenia z tytułu renty rodzinnej. Brak podstaw do tego, aby za ten okres pobierania nauki miała Pani zwrócić wypłacone przez ZUS świadczenie pieniężne z tytułu renty rodzinnej. ZUS nie może domagać się więc zwrotu świadczeń za czas nauki w roku akademickim 2012/2013. Z tych względów jestem zdania, że świadczeniem nienależnie pobranym w Pani przypadku mogłyby ewentualnie zostać uznane tylko i wyłącznie świadczenia pobrane przez Panią już po zakończeniu roku akademickiego  2012/2013.

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

 

 

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2013-12-16
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo finansowe, Opieka społeczna, Sprawy rodzinne, Majątek i pieniądze
Słowa kluczowe: renta rodzinna, nauka, zakończenie nauki, prawo do renty, zwrot świadczeń
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.