Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Prawo do nieodpłatnej opieki z ubezpieczenia zdrowotnego

Jestem emigrantem i od wielu lat mieszkam poza Polską, ale mam dwa obywatelstwa. Obecnie zamierzam wrócić do Polski, ale nie wiem co będzie z opieka lekarska? W Polsce ze szkołą i służbą wojskową przed wyjazdem pracowałem kilkanaście lat, co mam udokumentowane. Czy w ramach polskiego stażu mogę liczyć na ubezpieczenie zdrowotne? Jak i gdzie powinienem to załatwić aby zostać objęty tym ubezpieczeniem? Czy, jeżeli bym w Polsce opłacał dobrowolnie stawkę zdrowotną, to czy mogę w ramach tego liczyć na opiekę lekarską?

Kwestie związane z prawem do świadczeń z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (dalej ustawa o świadczeniach zdrowotnych). Aby podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu należy być albo objętym obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym lub ubezpieczyć się dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Narodowym Funduszu Zdrowia, jeżeli osoba mająca zostać objęta takim ubezpieczeniem ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego objęte tym ubezpieczeniem są przede wszystkim pracownicy, a także np. osoby pobierające świadczenia z tytułu emerytury lub renty lub osoby pobierające świadczenia przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny, a także osoby prowadzące działalność gospodarczą a także osoby bezrobotne zarejestrowane w takim charakterze w urzędzie pracy. 

 

 

Jak już wyżej wskazane, jeżeli nie będzie Pan objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym może Pan ubezpieczyć się dobrowolnie, zawierając z Narodowym Funduszu Zdrowia umowę w tym zakresie. Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym uzależnione jest od wniesienia opłaty na rachunek Funduszu. Wysokość opłaty jest uzależniona od okresu, w którym osoba mająca być ubezpieczona, nie była objęta ubezpieczeniem zdrowotnym i wynosi:

1)      20% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie od 3 miesięcy do roku;

2)      50% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej roku do 2 lat;

3)      100% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej 2 lat do 5 lat;

4)      150% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej 5 lat do 10 lat;

5)      200% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie powyżej 10 lat. 

Przy obliczaniu opłaty do okresu, w którym osoba ubezpieczająca się dobrowolnie nie była ubezpieczona, dolicza się okres niepodlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu na podstawie dotychczasowych przepisów. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby, która złożyła wniosek o objęcie ubezpieczeniem dobrowolnym, Fundusz może odstąpić od pobrania opłaty lub rozłożyć ją na raty miesięczne, jednak nie więcej niż na 12 rat.

 

 

W celu zawarcia umowy należy zgłosić się do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie należy złożyć wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz podpisać umowę. Należy zabrać ze sobą dokument tożsamości oraz dokumenty potwierdzające ostatni okres ubezpieczenia (może to być np. zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, potwierdzenie dowodu wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, zaświadczenie potwierdzające fakt ubezpieczenia z urzędu pracy, itp.).

 

 

Przy ubezpieczeniu dobrowolnym podstawą wymiaru składki jest kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanemu przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim i podawanemu przez GUS. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku w I kwartale 2014 roku wyniosło 3.896,97 zł. Wysokość składki wynosi 9% podstawy wymiaru, więc składka na ubezpieczenie zdrowotne za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec 2014 roku wyniesie miesięcznie nie mniej niż 350,73 zł.

 

 

Reasumując, jeżeli ma Pan obywatelstwo polski i będzie Pan mieszkał na stałe w Polsce, to jeżeli nie zostanie Pan objęty obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, to będzie Panu przysługiwało prawo do objęcia tym ubezpieczeniem na zasadzie dobrowolności. Kwestie stażu pracy wiązać się będą z ustaleniem opłaty na rzecz Funduszu oraz ewentualnymi prawami związanymi ze świadczeniami emerytalnymi, które będą dawać Panu prawo do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym w ramach obowiązkowego ubezpieczenia.

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny 

Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.