Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie odmowy przyznania renty

Orzeczeniem komisji lekarskiej ZUS przyznano mi rentę (całkowita niezdolność do pracy). Decyzją odmówiono prawa do renty z powodu braku stażu pracy. Mam 26 lat i 6 miesięcy oraz 24 lata i 4 miesiące okresu składkowego, nie spełniam także wymaganego 5-letniego okresu składkowego w ostatnim 10-leciu. Na jakiej podstawie mogę napisać odwołanie? Mam obecnie 59 lat.

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998r., ( Dz. U. 1998 Nr 162, poz. 1118 z późn. Zm. )  renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnił łącznie następujące warunki (art. 57 ust. 1 ustawy):

1) jest niezdolny do pracy;

2) ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy;

3) niezdolność do pracy powstała w okresach, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1 i 2, pkt 3 lit. b, pkt 4, 6, 7 i 9, ust. 2 pkt 1, 3-8 i 9 lit. a, pkt 10 lit. a, pkt 11-12, 13 lit. a, pkt 14 lit. a i pkt 15-17 oraz art. 7 pkt. 1-4, 5 lit. a, pkt 6 i 12, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

ust. 2 przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do ubezpieczonego, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy.

 

Zgodnie z powyższymi w związku z faktem że posiada Pan okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 26 lat i 6 miesięcy nie znajduje tutaj zastosowania powyższy pkt. 3 z uwagi na przytoczoną treść art. 57 ust. 2. W sprawie spornym jest czy spełnia Pan warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowy o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt.2. W celu ustalenia tego faktu dokonać należy analizy treści kolejnego art. 58 ust. 1 i 2 ustawy regulującego tę kwestię. Zgodnie z jego treścią warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego, uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony osiągnął okres składkowy i nieskładkowy wynoszący łącznie co najmniej:  5 lat - jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat ( Pana wiek 59 lat ). Przy czym  okres ten  powinien przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed:

- zgłoszeniem wniosku o rentę,

- dniem powstania niezdolności do pracy,

Do dziesięcioletniego okresu nie wlicza się okresów pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty rodzinnej.

 

 

Radziłbym aby Pan ponownie przeanalizował posiadane dokumenty i ustalił czy okres dziesięcioletni został przez ZUS Panu policzony 10 lat wstecz od daty złożenia wniosku o rentę, czy też  okres ten został Panu policzony 10 lat wstecz od powstania niezdolności do pracy. Okoliczności te mają istotne znaczenie dla Pana gdyż może okazać się, że w okresie 10 letnim poprzedzającym niezdolność do pracy posiadał Pan okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 5 lat. Natomiast w okresie 10 letnim liczonym od dnia złożenia wniosku nie posiadał Pan tegoż okresu. Zgodnie bowiem ze stanowiskiem sądów powszechnych ( wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 czerwca 2013e., III AUa 88/13 ) jest możliwe wsteczne określenie daty niezdolności do pracy co może mieć wpływ na przyznanie Panu świadczenia rentowego.

 

 

W chwili obecnej trudno ocenić Pana sytuację z uwagi na brak szczegółowych informacji. Może Pan wnieść odwołanie w którym zażąda Pan zmiany niekorzystnej decyzji i zarzuci naruszenie przez organ rentowy art. 57 ust. 1 i 2 oraz art. 58 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 17 grudnia 1998r., o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  ( Dz. U. 1998 Nr 162, poz. 1118 z późn. zm. ). Odwołanie od decyzji organu rentowego ZUS musi Pan wnieść do Sądu Okręgowego Wydziału Ubezpieczeń Społecznych w którego okręgu ma Pan miejsce zamieszkania,  na piśmie  złożonym do  ZUS-u który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 1 miesiąca od doręczenia odpisu decyzji na podstawie art. 4779§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

 

 

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2013-11-17
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Opieka społeczna, Sprawy rodzinne
Słowa kluczowe: opieka społeczna, prawo do renty, okres składkowy, okres nieskładkowy, odwołanie od decyzji ZUS, decyzja ZUS, odwołanie
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.