Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Pracownik nie może zrzec się prawa do odprawny emerytalnej

Pracując cały czas zawodowo w 2008 roku złożyłam wniosek o przyznanie emerytury (jestem rocznik 1953), którą ZUS mi przyznał i zawiesił ponieważ kontynuowałam zatrudnienie. W późniejszym okresie przepisy pozwoliły mi pobierać częściowo emeryturę i nadal pracować nie informując o tym zakładu pracy. Jeszcze później wprowadzone przepisy spowodowały, że zawiesiłam pobieraną emeryturę i nadal pracowałam w tym samym zakładzie pracy. W sierpniu tego roku rozwiązałam umowę z zakładem pracy za porozumieniem stron, w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 13.03.2003 roku o szczegółowych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. W paragrafie 3 tego porozumienia określono, że wyczerpuje ono wszelkie roszczenia związane ze stosunkiem pracy. Otrzymałam odprawę z tytułu niniejszego porozumienia. Wystąpiłam do ZUS o odwieszenie emerytury. Stosunek pracy ustał z dniem 30 września br. Emerytura jest wznowiona od 01 października br. Czy zakład pracy powinien mi i jeszcze dodatkowo wypłacić odprawę emerytalną, jeżeli tak to proszę mi przygotować projekt pisma do firmy. Ja pisząc wniosek do firmy o dobrowolną restrukturyzacje, nie informowałam, że posiadam przyznane, lecz zawieszone świadczenie emerytalne.

Zgodnie z art. 921 § 1 k.p. (kodeksu pracy), pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa. Z przedmiotowego przepisu wynika, że aby otrzymać odprawę emerytalną konieczne jest spełnienie następujących przesłanek:
• uprawnionym jest jedynie pracownik,
• musi nastąpić ustanie stosunku pracy,
• ustanie stosunku pracy następuje w związku z przejściem na rentę lub emeryturę,
• pracownik nie skorzystał wcześniej z prawa do odprawy emerytalnej lub rentowej.

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 09.05.2008 roku sygn. akt II PK 12/08 stwierdził, że przepis art. 921 k.p. używa pojęcia "ustanie stosunku pracy", co wskazuje, że szerzej ujmuje to zdarzenie i stąd nie wyklucza innych przyczyn ustania stosunku pracy (rozwiązania za porozumieniem stron, czy wypowiadania). Zgodnie z tym przepisem prawo do odprawy nie jest warunkiem przejścia na rentę lub emeryturę, lecz określonym związkiem, a ten to nie tylko związek przyczynowy, lecz również czasowy. W doktrynie przyjmuje się, że związek czasowy oznacza m. in., że nie może nabyć prawa do odprawy taki pracownik, który spełnił warunki do nabycia emerytury lub renty już po ustaniu stosunku pracy, choćby nastąpiło to po krótkim czasie po ustaniu stosunku zatrudnienia. Ustawodawca nie określił kiedy istnieje związek pomiędzy ustaniem stosunku pracy a przejściem pracownika na emeryturę lub rentę. Związek taki może zaistnieć w sytuacji, gdy już po ustaniu stosunku pracy pracownik stał się niezdolny do pracy wskutek choroby stwierdzonej w czasie zatrudnienia i prowadzącej, po nieprzerwanym okresie pobierania zasiłku chorobowego, do przyznania mu renty.

Należy zaznaczyć także, że rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę na podstawie art. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, nie powoduje uzyskania prawa do odprawy emerytalno-rentowej. Ustawa ta nie reguluje zbiegu prawa pracownika do odprawy z tytułu rozwiązywania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika i prawa do odprawy emerytalno – rentowej. Wcześniejsze przepisy w tym zakresie zawierały taki zbieg, a pracownik miał prawo wyboru jednego z dwóch przysługujących mu praw do odprawy. W żadnym przypadku nie przysługiwały mu jednak dwa tytuły do odprawy.

Reasumując, z uwagi na fakt, iż przepisy ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, nie zawierają ograniczeń w zakresie otrzymania odprawy emerytalnej w związku z taką podstawą rozwiązania stosunku pracy a rozwiązanie stosunku pracy związane jest z przejściem na emeryturę, jeżeli nie otrzymała Pani wcześniej takiej odprawy emerytalnej, to przysługuje Pani prawo do żądania od pracodawcy wypłaty tej odprawy. Złożenie oświadczenia w tym zakresie w porozumieniu, które Pani podpisała nie ma skutków prawnych. Sądu Najwyższy - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w wyroku z dnia 14 czerwca 2012 r. sygn. akt I PK 229/11 stwierdził, że przesłanką nabycia prawa do odprawy w myśl art. 92[1] § 1 KP jest związek między przejściem na emeryturę a ustaniem stosunku pracy, a nie rozwiązanie stosunku pracy z powodu przejścia na emeryturę. Przyczyna rozwiązania stosunku pracy, a nawet wiedza pracodawcy o zamiarze pracownika przejścia na emeryturę nie mają znaczenia dla nabycia prawa do odprawy. Ponadto Sąd stwierdził, że pracownik nie może zrzec się prawa do odprawy emerytalnej (rentowej).

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

 

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2013-01-09
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo pracy, Praca
Słowa kluczowe: odprawa emerytalna, porady prawne, prawo pracy, pomoc prawna, sprawa pracownicza, odprawa rentowa, prawo do odprawy, stosunek pracy, pracodawaca
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.