Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Wykreślenie zastawu rejestrowego

Kupiłem samochód z wbitym w dowód rejestracyjny zastawem rejestrowym i mam problem, a mianowicie jestem 4 właścicielem pojazdu i posiadam wszystkie umowy od pierwszej i chciałbym zarejestrować samochód na siebie. Problem polega na tym, że usuniecie zastawu może dokonać tylko osoba, na która był on ustanowiony. Ja nie mam żadnego kontaktu z tą osobą, a minęło już 16 lat od momentu gdy zastaw był ustanowiony. Ponieważ bank nie udziela żadnych informacji na temat kredytów czy istnieje możliwość wykreślenia tego zastawu przeze mnie jako właściciela nabytego pojazdu?

Nie wiem czy dobrze zrozumiałem Pana słowa - samochodu nie może Pan przerejestrować z uwagi na to, że został obciążony zastawem rejestrowym? Ustanowienie zastawu rejestrowego nie stanowi przeszkody do przerejestrowania pojazdu. W opisanej przez Pana sytuacji to Pan jest jego właścicielem, a bank (zastawnik) ma tylko prawo zaspokoić przysługującą wierzytelność z przedmiotu zastawu, czyli samochodu. Z opisu stanu faktycznego nie sposób ustalić nawet przybliżonych przyczyn z jakich odmówiono Panu rejestracji pojazdu.  Dlatego też trudno odnieść się  jednoznacznie do tej kwestii.

 

 

Odnośnie kwestii wykreślenia zastawu to zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia  6 grudnia 1996 roku o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (co skutkuje możliwością wykreślenia wzmianki w dowodzie rejestracyjnym) zastaw rejestrowy podlega wykreśleniu z rejestru zastawów na wniosek:

1) zastawnika (w Pana przypadku banku),

2) zastawcy (strona umowy zastawniczej), który dołącza do wniosku pisemne oświadczenie zastawnika o wygaśnięciu wierzytelności zabezpieczonej zastawem rejestrowym lub zrzeczeniu się tego zabezpieczenia albo prawomocny wyrok sądu ustalający wygaśnięcie zastawu rejestrowego;

3) osoby, która nabyła przedmiot zastawu rejestrowego i która dołączyła do wniosku:

a) oświadczenie zastawnika (banku) o wyrażeniu zgody na wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów albo

b) zaświadczenie komornika lub innego organu egzekucyjnego o nabyciu przedmiotu zastawu rejestrowego w postępowaniu egzekucyjnym, albo

c) zaświadczenie sędziego komisarza o nabyciu przedmiotu zastawu rejestrowego w postępowaniu upadłościowym, albo

d) prawomocne orzeczenie stwierdzające nieistnienie zastawu rejestrowego lub wskazała jego oznaczenie, gdy nie była stroną w sprawie.

W przypadku gdy uważa Pan, że zastaw wygasł to powinien Pan wystąpić na drogę sądową z żądaniem ustalenia wygaśnięcia zastawu. Jest to tzw. powództwo o ustalenie, które może Pan wytoczyć przed sądem w celu stwierdzenia, że zastaw rejestrowy wygasł.

 

Z urzędu zastaw rejestrowy podlega wykreśleniu przez sąd z rejestru zastawów po upływie dwudziestu lat od chwili wpisu, chyba że strony postanowią o utrzymaniu zastawu na czas dalszy, nie dłuższy niż dziesięć lat, i do rejestru zastawów zostanie złożona zmiana umowy zastawniczej.

 

Jarosław Olejarz

Radca prawny

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2014-04-14
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo cywilne
Słowa kluczowe: zastaw rejestrowy, rejestr zastawów, wygaśnięcie zastawu, wykreślenie zastawu, rejestracja pojazu
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.