Jesteś tutaj:

Formularze ZUS

Został ci tylko tydzień na decyzje ZUS czy OFE
24.07.2014 - Rafał Rodzeń
Koniec lipca 2014 r. będzie ważnym wydarzeniem dla wielu Polaków. To wtedy przypada bowiem ostatni dzień na złożenie deklaracji w kwestii wyboru pomiędzy ZUS a OFE. Jeśli chcesz, aby Twoje składki były w całości przekazywane do ZUS, nie musisz robić nic. Jeżeli jednak wolisz, aby część nadal...
10.06.2014 - Rafał Rodzeń
Czas na dokonanie wyboru pomiędzy ZUS a OFE powoli dobiega końca. Jeszcze tylko do końca lipca 2014...
02.06.2014 - Andżelika Banowicz
Renta rodzinna jest świadczeniem mającym zapewnić środki do życia osobom najbliższym zmarłemu...
16.11.2012 - Rafał Rodzeń
Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy...
Umorzenie składek ZUS z powodu ich nieściągalności
Formularze ZUS
20.11.2013 - Rafał Rodzeń
Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne należy do obowiązków każdego pracodawcy i każdej osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą. Niezależnie od tego w niektórych sytuacjach nie jest możliwe terminowe opłacanie tych należności – tak tez powstają zaległości względem ZUSu. Ustawodawca przewidział jednak możliwość umarzania zaległych składek, trzeba przy tym spełnić konkretne przesłanki ustawowe.
Umorzenie składek ZUS w przypadku braku ich całkowitej nieściągalności
Formularze ZUS
19.11.2013 - Rafał Rodzeń
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma możliwość umarzania zaległych składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku ich całkowitej nieściągalności. Tak będzie na przykład wtedy, gdy płatnik zmarł i nie pozostawił żadnego majątku. Ustawodawca przewidział także możliwość umarzania przedmiotowych składek nawet wtedy, gdy płatnik posiada określony majątek i teoretycznie mógłby spłacić całe swoje zadłużenie.
Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne w ratach
Formularze ZUS
18.11.2013 - Rafał Rodzeń
Obowiązek uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne wymaga ich terminowego opłacania. Z drugiej strony polski system prawny pozwala w uzasadnionych przypadkach na rozkładanie takich płatności na raty.
Składki ZUS przedsiębiorców
Formularze ZUS
30.09.2013 - Rafał Rodzeń
Składki na ubezpieczenia społeczne są ciężkim tematem nie tylko dla pracowników – pochłaniają one bowiem znaczną część ich wynagrodzeń, ale przede wszystkim dla samych pracodawców. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że obowiązek opłacania powyższych składek dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy decydują się na zatrudnianie innych osób, ale także tych którzy chcą prowadzić działalność gospodarczą jednoosobowo.
Dodatkowy miesiąc niższego ZUS-u
Formularze ZUS
27.09.2013 - Agata Szymborska
Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność mają prawo płacić przez 24 miesiące preferencyjne składki ZUS. Możliwe jest jednak wydłużenie tego okresu o prawie miesiąc, na czym przedsiębiorca może zyskać nawet 600 zł. Decyduje o tym dzień zarejestrowania firmy.
Dobrowolne objęcie ubezpieczeniem chorobowym
Formularze ZUS
22.06.2013 - Rafał Rodzeń
Wykonywanie pracy w ramach jakiejkolwiek umowy o pracę lub na podstawie umowy zlecenia wiąże się oczywiście z koniecznością opłacania składek na ubezpieczenia społeczne ze strony pracodawcy lub zleceniodawcy. Dotyczy to także ubezpieczenia zdrowotnego. Świadczenie pracy na podstawie innych tytułów nie jest już jednak podstawą do opłacania w/w składek. Mając to wszystko na uwadze, ustawodawca wprowadził do polskiego systemu prawnego możliwość dobrowolnego opłacania nie tylko składek emerytalno- rentowych, ale także składek związanych z ubezpieczeniem chorobowym.
Pamiętaj o wyrejestrowaniu osób bez ubezpieczenia zdrowotnego!
Formularze ZUS
04.06.2013 - Rafał Rodzeń
Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują w Polsce nowe zasady dotyczące weryfikacji prawa do korzystania ze świadczeń medycznych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Każdy ubezpieczony jest zarejestrowany w specjalnym systemie elektronicznym e-WUŚ, dzięki czemu łatwo można sprawdzić czy ma opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wizyta u lekarza lub skorzystanie z refundowanych badań wymaga tak naprawdę posiadania dowodu osobistego, dzięki któremu można dokładnie sprawdzić ubezpieczenie danej osoby.
Kiedy należy złożyć formularz ORD-W1?
Formularze ZUS
29.04.2013 - Rafał Rodzeń
Polscy podatnicy mają szereg obowiązków związanych z udostępnianiem wymaganych prawem informacji właściwym urzędom skarbowym. Jednym z nich jest złożenie informacji o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy). Niezbędne jest przy tym wypełnienie formularza ORD-W1.
Renta z tytułu niezdolności do pracy
Formularze ZUS
02.04.2013 - Andżelika Banowicz
Renta z tytułu niezdolności do pracy jest rodzajem świadczenia z ubezpieczenia społecznego, które wypłaca ZUS. Prawo do tego świadczenia ma osoba spełniająca szczególne warunki, określone w Ustawie z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009r., Nr 153, poz. 1227 ze zm.).
Odroczenie terminu płatności składki ZUS
Formularze ZUS
22.03.2013 - Andżelika Banowicz
Zgodnie z Ustawą z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009r., Nr 205, poz. 1585 ze zm.) płatnik składek jest zobowiązany, w ściśle określonych terminach, uiszczać składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. W przypadku zaistnienia przejściowych trudności finansowych lub osobistych płatnika, a przez to braku możliwości uiszczenia składki, może on zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o odroczenie terminu jej płatności. Pozwoli to uniknąć mu ewentualnych odsetek za zwłokę.
  1 2 3 4 z 4  
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.