Jesteś tutaj:

Prawo pracy

Świadczenie rehabilitacyjne, a podjęcie pracy
27.10.2015 - Rafał Rodzeń
Zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują...
16.10.2015 - Andżelika Banowicz
Niepełnosprawni pracownicy są szczególną grupą pracowników, którym przysługują specjalne uprawnienia...
05.10.2015 - Andżelika Banowicz
Nagana z wpisem do akt jest jedną z kar porządkowych, którą pracodawca może zastosować w stosunku do...
02.10.2015 - Rafał Rodzeń
W dobie pogłębiającego się kryzysu gospodarczego oraz poziomu bezrobocia coraz większa liczba...
Umowa o pracę dla przyszłej mamy
Prawo pracy
04.09.2014 - Rafał Rodzeń
Pracownice w ciąży korzystają z szeregu uprawnień i tym samym zajmują szczególne miejsce wśród zatrudnionych. Jednocześnie przyszłe mamy są chronione, jeśli chodzi o czas trwania umowy o pracę. Jest jednak jeden wyjątek od tej zasady i przez rozwiązaniem stosunku pracy nie uchroni nawet ciąża.
Przekształcanie umów
Prawo pracy
03.09.2014 - Rafał Rodzeń
Wydaje się, że raz podpisana umowa nigdy nie zmienia swej treści i obowiązuje w kształcie pierwotnie ustalonym przez strony. Jest to prawda, ale tylko częściowo, ponieważ prawo zna wiele przypadków przekształcania umów w trakcie ich obowiązywania. Dotyczy to także umów o pracę. Jeśli jesteś ciekawy kiedy takie transformacje mają miejsce, przeczytaj poniższy artykuł.
Czy możliwe jest wprowadzenie możliwości wypowiedzenia umowy o pracę za pomocą aneksu do tej umowy?
Prawo pracy
02.09.2014 - Edyta Zielińska
W myśl obowiązujących regulacji kodeksu pracy – strony umowy o pracy, przy zawieraniu jej na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Co jednak można zrobić w przypadku, gdy umowa nie przewiduje możliwości wypowiedzenia umowy? Czy w takim przypadku istnieje możliwość wypowiedzenia takiej umowy przed końcem jej obowiązywania?
Pracujesz? Sprawdź jakie prawa Ci przysługują?
Prawo pracy
29.08.2014 - Rafał Rodzeń
Legalne zatrudnienie wiąże się nie tylko z opłacanymi składkami ubezpieczeniowymi, ale przede wszystkim z szeregiem praw wynikających z Kodeksu pracy. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się z bliska tym najważniejszym uprawnieniom każdego zatrudnionego.
Czy możliwe jest uchylenie się przez pracownicę w ciąży od skutków oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę?
Prawo pracy
28.08.2014 - Radosław Terlecki
Pracownica, która złożyła oświadczenie woli zmierzające do rozwiązania umowy o pracę może uchylić się od skutków swojego oświadczenia. Uchylenie się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli ze względu na błąd co do treści czynności prawnej może nastąpić niezależnie od tego, czy błąd ten został wywołany przez pracodawcę, czy wiedział on o błędzie lub mógł go z łatwością zauważyć. Ważną kwestią jest jednak brak, w momencie składania oświadczenia, świadomości pracownicy o tym, iż jest ona w ciąży.
Wypadek w drodze do lub z pracy - co potem?
Prawo pracy
27.08.2014 - InPlus
Szczególny sposób ochrony pracownika, który uległ wypadkowi dotyczy nie tylko sytuacji gdy ma on miejsce przy stanowisku pracy. Dotyczy to również zdarzeń, które mają miejsce do lub z pracy, jednak z pewnymi ograniczeniami. Kiedy i o jakie świadczenia można ubiegać się po takim wypadku?
Okres wypowiedzenia
Prawo pracy
27.08.2014 - Rafał Rodzeń
Okres wypowiedzenia nierozerwalnie wiąże się z umowami o pracę. Tak naprawdę jest to czas, w którym dochodzi do rozwiązania umowy i całego stosunku pracy. Jego ilość uzależniona jest przede wszystkim od rodzaju zawartej umowy, a czasami także od woli pracownika i pracodawcy. Jeśli jesteś zainteresowany tym jak poprawnie obliczyć okres wypowiedzenia, przeczytaj poniższy artykuł.
Kiedy można rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron?
Prawo pracy
27.08.2014 - Edyta Zielińska
W kodeksie pracy można odnaleźć przepisy, które regulują kwestię związaną z rozwiązaniem umowy o pracę. Rozwiązanie umowy o pracę jest następstwem oświadczenia woli jednej (pracownika lub pracodawcy) lub obydwu stron zawartej uprzednio umowy o pracę. Należy wskazać, że rozwiązanie umowy o pracę nie jest tożsame z wygaśnięciem umowy o pracę, bowiem wygaśnięcie stosunku pracy następuje z mocy prawa z powodu innych zdarzeń niż czynności prawne.
Wybierasz się na studia? Co na to Twój pracodawca?
Prawo pracy
26.08.2014 - Rafał Rodzeń
Podnoszenie kompetencji pracowniczych wiąże się niekiedy z podjęciem studiów pracowniczych. To z kolei wymaga pewnego rodzaju poświęcenia od pracownika – ostatecznie musi on bowiem podzielić czas na naukę, pracę oraz życie prywatne. Okazuje się jednak, że przepisy spieszą w tej kwestii z pomocą – dzięki nim pracownik nie musi stawać na głowie, aby skończyć studia podyplomowe.
Czy przepisy dopuszczają możliwość podpisania przedwstępnej umowy o pracę?
Prawo pracy
25.08.2014 - Edyta Zielińska
Dość często dochodzi do sytuacji, w której pomimo, że dwie strony przyszłego stosunku pracy, czyli potencjalny pracownik i pracodawca chcą podpisać umowę o pracę, ale nie mogą tego zrobić w tym momencie z różnych powodów (np. jest to uzależnione od ukończenia jakiegoś kursu, zdobycia pozwolenia na pracę przez cudzoziemca itp.). Jeśli nic poza tym warunkiem nie stoi na przeszkodzie, a obie strony chcą zawrzeć w przyszłości umowę o pracę (po ustąpieniu przyczyny z powodu której nie mogli podpisać od razu umowy o pracę), to warto wskazać na możliwość zabezpieczenia interesów obu stron poprzez zawarcie umowy przedwstępnej o pracę. Jej celem jest niejako zagwarantowanie, że obie strony nie wycofają się ze złożonych obietnic.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 122  
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.