Jesteś tutaj:

Prawo medyczne

Czy NFZ pokrywa koszty leczenia za granicą?
23.07.2015 - Rafał Rodzeń
W czasie podróży za granicę mogą się nam przydarzyć różne niespodzianki – nie zawsze są one jednak dla nas miłe. Co zrobić, gdy przebywając na urlopie lub nawet w delegacji w obcym kraju będziemy potrzebowali pomocy medycznej? Jak dokładnie przedstawia się kwestia finansowa w takiej sytuacji?...
22.07.2015 - Rafał Rodzeń
Alkoholizm jest zaburzeniem polegającym na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu. Jest...
03.10.2014 - Rafał Rodzeń
Większość Polaków uważa, że lekarz ma bezwzględny obowiązek udzielenia pomocy medycznej każdemu...
29.09.2014 - Radosław Terlecki
Szpital psychiatryczny to szczególne miejsce, w którym leczeniu poddawane są osoby z zaburzeniami...
Nowi specjaliści w trosce o ochronę zdrowia
Prawo medyczne
15.04.2008 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej

Na stronie Ministerstwa Zdrowia został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Przedmiotem niniejszego rozporządzenia jest zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Projekt ma na celu usprawnienie procedur związanych z realizowaniem procesu specjalizacji oraz wprowadzenie nowych dziedzin specjalizacji dla zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia takich jak: mikrobiologia, toksykologia, przemysł farmaceutyczny. Projekt rozporządzenia oddziałuje w szczególności na pracowników zakładów opieki zdrowotnej, którzy uczestniczą w procesie doskonalenia zawodowego oraz na podmioty prowadzące specjalizację w zawodach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Zezwolenie na import produktów leczniczych
Prawo medyczne
07.04.2008 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej

Na stronie Ministerstwa Zdrowia (www.mz.gov.pl) został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i wzoru zezwolenia na import produktów leczniczych. Ów projekt stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn. zm). określa wzór zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych oraz wzór zezwolenia na import produktów leczniczych. Wzory zezwoleń oraz załączniki zostały dostosowane do przepisów prawa Unii Europejskiej, zgodnie z art. 3 Dyrektywy Komisji 2003/94/WE z dnia 8 października 2003 r. ustanawiającej zasady i wytyczne Dobrej Praktyki Wytwarzania w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi i produktów leczniczych stosowanych u ludzi, znajdujących się w fazie badań Państwa Członkowskie uwzględniają również zebrane, opublikowane przez Komisję procedury inspekcyjne i wymiany informacji.

Rząd przyjął projekt ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
Prawo medyczne
05.02.2008 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej

W dniu 5 lutego 2008 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, przedłożony przez ministra zdrowia. Projekt ustawy określa zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – w tym zasady i tryb rozpoznawania i monitorowania sytuacji epidemiologicznych oraz podejmowania działań przeciwepidemiologicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia, przecięcia dróg szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz uodpornienia osób podanych na zakażenie. Ponadto określono zadania władz publicznych w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a także uprawnienia i obowiązki świadczeniodawców oraz osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

  13 14 15 16 17 z 17
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.