Jesteś tutaj:

Procedura sądowa

Regulamin urzędowania sądów powszechnych
24.09.2015 - Daniel Reck
8 lipca 2015 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych. Pomimo, iż w porównaniu do uchylonego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku, zasadnicza systematyka aktu nie uległa...
16.09.2015 - Rafał Rodzeń
Skuteczne dochodzenie roszczeń przy pomocy komornika sądowego jest uzależnione od posiadania...
04.09.2015 - Edyta Zielińska
Prawo do sądu jest jednym z fundamentalnych praw obywateli. Prawo to wynika z Konstytucji...
11.08.2015 - Rafał Rodzeń
Powtarzające się problemy małżeńskie nie muszą oznaczać konieczności rozwodu. Ustawodawca mając na...
Pisma procesowe muszą być
Procedura sądowa
28.05.2014 - Rafał Rodzeń
Sporządzanie pism procesowych nie zawsze jest prostym zadaniem. Owszem istnieją przepisy wyraźnie wskazujące jakie elementy powinny znaleźć się w naszym piśmie, jednak dla osoby bez wykształcenia prawniczego nie są do końca zrozumiałe. W poniższym artykule skupmy się jednak na innej kwestii, niż poprawna konstrukcja pisma procesowego – do tego są bowiem odpowiednie przepisy. Zajmijmy się równie ważną sprawą, jaką jest język pisma.
Gdy dziecko potrzebuje reprezentanta
Procedura sądowa
28.05.2014 - Rafał Rodzeń
Dziecko z oczywistych względów potrzebuje opieki i pomocy ze strony osób dorosłych, głównie swoich rodziców lub prawnych opiekunów. Z wiekiem jednak taka pomoc staje się coraz zmniejsza. Czy w prawie wiek dziecka ma w ogóle jakieś znaczenie dla kwestii jego reprezentacji w sądzie? Jak się okazuje ma i to całkiem spore – ukończenie chociażby 17 roku życia nie gwarantuje pełnej samodzielności na sali sądowej, przynajmniej w niektórych sprawach.
Kiedy sąd zwróci uiszczoną opłatę od skargi na orzeczenie referendarza sądowego?
Procedura sądowa
15.05.2014 - Edyta Zielińska
W dniu 10 maja 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Na mocy nowelizacji, sąd będzie zwracał z urzędu stronom całą uiszczoną opłatę od uwzględnionej skargi na orzeczenie referendarza sądowego w sprawach, w których postępowanie wszczęto z urzędu. Natomiast w pozostałych sprawach zwrot będzie następował tylko w razie uwzględnienia skargi z powodu oczywistego naruszenia prawa i stwierdzenia tego naruszenia przez sąd.
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
Procedura sądowa
06.05.2014 - Edyta Zielińska
Wniesienie pozwu do sądu związane jest z obowiązkiem uiszczenia opłaty sądowej. Zważywszy na wysokość tej opłaty, która jest uzależniona od rodzaju sprawy – przepisy prawa zapewniają możliwość wytoczenia powództwa przed sądem każdej osobie – bez względu na jej status majątkowy. Gwarantuje to niejako instytucja zwolnienia od kosztów sądowych.
Czy w toku postępowania karnego można zawrzeć ugodę?
Procedura sądowa
05.05.2014 - Rafał Rodzeń
Ugoda jest formą polubownego załatwiania sporów. W praktyce mamy z nią do czynienia przede wszystkim w przypadku stosunków cywilnych – głównie tych wynikających z umów. Czy jednak możliwe jest osiągnięcie porozumienia pomiędzy sprawcą przestępstwa, a jego ofiarą, szczególnie, gdy sprawa trafi już do sądu? Okazuje się, że jest to całkiem możliwe.
Wyłączenie sędziego w postępowaniu przed sądem administracyjnym
Procedura sądowa
05.05.2014 - Edyta Zielińska
Z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wynika, że każdy ma prawo do bezstronnego sądu. Liczne przepisy pozwalają na spełnienie tego prawa. Jednym z nich jest przepis, pozwalający na wyłączenie sędziego w postępowaniu przed sądem administracyjnym.
Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej
Procedura sądowa
19.04.2014 - Edyta Zielińska
Postępowanie pojednawcze jest inicjowane poprzez zawezwanie do próby ugodowej. Oznacza to, że wszczęcie takiego postępowania rozpoczyna się poprzez złożenie w sądzie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej.
Przepis dotyczący wysokości opłaty od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej niezgodny z Konstytucją
Procedura sądowa
16.04.2014 - Edyta Zielińska
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wniosła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Skarżący – w postępowaniu występujący jako odwołujący, podniósł kwestię naruszenia przez zamawiającego przepisów prawa zamówień publicznych poprzez zaniechanie wykluczenia z postępowania innej spółki oraz zaniechanie odrzucenia jej oferty pomimo braku wykazania przez tę spółkę spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ponadto wskazał na naruszenie przez zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 3 PZP poprzez zaniechanie odrzucenia oferty tej spółki jako czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art. 7 ust. 1 ww. ustawy poprzez wybór niekompletnej oferty spółki oraz dokonanie oceny ofert w sposób nieobiektywny, co narusza zasady uczciwej konkurencji.
W jakim terminie należy wnieść zażalenie w postępowaniu cywilnym?
Procedura sądowa
15.04.2014 - Edyta Zielińska
Zażalenie jest zwyczajnym środkiem odwoławczym, przewidzianym przepisami postępowania cywilnego. Wniesienie zażalenia wstrzymuje uprawomocnienia się orzeczenia oraz co do zasady powoduje przeniesienie sprawy do wyższej instancji.
Sprawa o wykroczenie będzie utrwalana w formie tzw. protokołu elektronicznego
Procedura sądowa
15.04.2014 - Andżelika Banowicz
W dniu 4 kwietnia 2014r. Sejm, po rozpatrzeniu poprawek Senatu, przyjął tekst Ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Celem nowelizacji jest skrócenie czasu trwania postępowań sądowych w sprawach o wykroczenia oraz zredukowanie ponoszonych w związku z tym kosztów, przez wprowadzenie do sądowych spraw o wykroczenia protokołu z rozprawy w postaci zapisu dźwięku lub obrazu i dźwięku.
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 z 73  
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.