Jesteś tutaj:
Kalendarz przedsiębiorcy Kalendarz przedsiębiorcy
 
Kalendarz
wrzesień 2021
PnWtŚrCzPtSoN
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Termin zapłaty podatku od nieruchomości (15-07-2021)

  Termin zapłaty miesięcznej kwoty podatku od nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są:     grunty  budynki lub ich częścibudowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarcze. 

Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości

osoby fizyczne - w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego

osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 dnia każdego miesiąca

- przelewem na rachunek organu podatkowego lub gotówką w kasie; w przypadku osób fizycznych również w drodze inkasa.

Termin opłaty składek ZUS przez pozostałych płatników składek (15-07-2021)

Miejsce: ZUS

Terminy rozliczania i opłacania składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych reguluje art. 47 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z powoływanymi przepisami, płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc, do 15 dnia następnego miesiąca - dla pozostałych płatników (nie będących osobami fizycznymi opłacającymi składki same za siebie, jednostkami lub zakładami budżetowymi albo gospodarstwami pomocniczymi). 

Jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy (art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ w związku z art. 31 powołanej ustawy z dnia 13 października 1998r.). Zgodnie z art. 23 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, od nieopłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych w ustawie - Ordynacja podatkowa (tj. wysokość odsetek podatkowych). Odsetki za zwłokę liczy się od następnego dnia po upływie terminu płatności do dnia zapłaty należności (włącznie). Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza 6,60 zł. Ponadto wyliczona kwota odsetek podlega zaokrągleniu do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki wyliczonych kwot, wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. 

Płatnik składek jest zobowiązany opłacać składki ubezpieczeniowe w formie bezgotówkowej, w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika składek (czyli tzw. przelewem).Pod pojęciem rachunku bankowego rozumie się rachunek bankowy, rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej przedsiębiorcy będącego jej członkiem; jest to również konto „Giro Składka” (prowadzone przez Bank Pocztowy SA).
Zobacz także
  • Kanały RSS
  • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.