Jesteś tutaj:
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Jeżeli interesuje Cię porada prawna związana z tą tematyką, możesz skorzystać z formularza zapytania prawnego.

Odnowienie długu powoduje wygaśnięcie poręczenia

Kategoria: Prawo finansowe, Majątek i pieniądze
Słowa kluczowe: odnowienie

Jestem jednym z trzech poręczycieli kredytu. Na wniosek kredytobiorcy została spisana umowa ugody zmieniająca warunki spłaty zadłużenia, harmonogram spłaty wierzytelności rozłożono na 12 miesięcznych rat. Żaden z poręczycieli nie podpisał aneksu do umowy. Mam pytanie, czy w związku z aneksem nasze poręczenie w dalszym ciągu obowiązuje, czy bank nie uchybił przepisom nie wzywając nas poręczycieli do podpisania całkiem nowych warunków spłaty kredytu.

Naszym zdaniem wierzyciel (bank) popełnił uchybienie polegające na braku odebrania  oświadczenia od poręczycieli o zgodzie na dalsze trwanie zabezpieczenia w postaci udzielonego poręczenia. Brak takiego oświadczenia poręczycieli o dalszym trwaniu poręczenia może skutkować jego wygaśnięciem z uwagi na odnowienie długu. W razie wątpliwości czy poprzez umowę pomiędzy stronami, doszło do odnowienia długu, poczytuje się, że zmiana treści dotychczasowego zobowiązania, nie stanowi odnowienia. W przypadku sporu stron czy doszło do odnowienia długu ciężar udowodnienia określonego faktu spoczywa na tej osobie, która z niego wywodzi skutki prawne, czyli na tego, kto twierdzi, że doszło do odnowienia długu.


Uregulowania kodeksu cywilnego nie określają jak treść dotychczasowego zobowiązania musi się zmienić, aby można było mówić o odnowieniu. Przyjmuje się, że odnowieniem jest zmiana przedmiotowo istotnych części umowy, decydujących o jej rodzaju, zobowiązaniu dłużnika do innego (przemiennego) świadczenia niż było przewidziane do tej pory. Ponadto zgodnie z art. 507 k. c. jeżeli wierzytelność była zabezpieczona poręczeniem lub ograniczonym prawem rzeczowym ustanowionym przez osobę trzecią, poręczenie lub ograniczone prawo rzeczowe wygasa z chwilą odnowienia, chyba że poręczyciel lub osoba trzecia wyrazi zgodę na dalsze trwanie zabezpieczenia.

Zatem jeżeli doszło do odnowienia a poręczyciele nie wyrazili zgody na dalsze trwanie poręczenia, poręczenie to wygasło.

Porady prawne
Internetowa Kancelaria Prawna
www.SerwisPrawa.pl

Pobierz odpowiedni wzór dokumentu
Data: 2006-10-04
Autor/źródło: Zespół serwisu SerwisPrawa.pl
Kategoria: Prawo finansowe, Majątek i pieniądze
Słowa kluczowe: odnowienie
Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.