Jesteś tutaj:

Wnioskodawca w sprawie o zniesienie współwłasności może złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym współwłaścicielu

Jestem współwłaścicielem nieruchomości i chciałbym wykupić pozostałe udziały po dwóch nieżyjących współwłaścicieli. Po jednym z nich przeprowadzono sprawę spadkową. Do umowy sprzedaży nie może dojść ponieważ spadkobiercy nie chcą rozliczyć się ze spadku z urzędem skarbowym i nie są zainteresowani sprawą. Pozostaje więc zniesienie współwłasności. Czy mogę złożyć wniosek o zniesienie współwłasności mając odpis decyzji sądu dotyczącą sadku po zmarłym współwłaścicielu, który nadal jest wpisany jako współwłaściciel w księdze wieczystej? Czy najpierw powinno się dokonać aktualizacji wpisów w księdze wieczystej zgodnie z postanowieniem sądu? Jeśli tak, to czy ja nie będący uczestnikiem postanowienia sądu mogę wystąpić z wnioskiem o dokonani aktualizacji wpisu w księdze wieczystej nieruchomości w której jestem współwłaścicielem? Po drugim zmarłym nie przeprowadzono spadku. Mimo wielokrotnego namawiania spadkobiercy nie kwapią się do złożenia wniosku do sądu. Czy ja jako współwłaściciel nieruchomości nie będący spadkobiercą po zmarłym mogę złożyć wniosek o spadek po nim powołując spadkobierców jako uczestników postępowania?

W opisanym stanie faktycznym może Pan złożyć wniosek o zniesienie współwłasności. Współwłaściciele mogą znieść łączącą ich współwłasność w dowolnym momencie, chyba że zawarli umowę wyłączającą taką możliwość na określony czas. Jeżeli pomiędzy współwłaścicielami nie ma zgody na zniesienie współwłasności, podziału dokonuje sąd na wniosek współwłaściciela. We wniosku takim należy oznaczyć wszystkich pozostałych współwłaścicieli, którzy są uczestnikami w tym postępowaniu. Stroną w takim postępowaniu są albo osoby będące współwłaścicielami albo ich spadkobiercy. Jeżeli postępowanie spadkowe zostało przeprowadzone ale osoby, które są współwłaścicielami nie dokonały odpowiedniej zmiany w księgach wieczystych, wówczas należy oznaczyć aktualnych współwłaścicieli (spadkobierców), gdzie można w uzasadnieniu zaznaczyć, że istnieje niezgodność stanu prawnego nieruchomości z tym ujawnionym w księdze wieczystej. Na potwierdzenie tego twierdzenia może Pan przytoczyć sygnaturę akt postępowania spadkowego a także załączyć kopię postanowienia, jeżeli jest Pan w jej posiadaniu.


 
Jeżeli nie zostało jeszcze przeprowadzone postępowanie spadkowe w sprawie ustalenia spadkobierców po jednym ze współwłaścicieli, wówczas możliwe jest złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku przez wnioskodawcę. Wnioskodawcą w takim postępowaniu spadkowym może być każda osoba, która ma w tym interes prawny. Wniosek taki może być złożony zarówno przed złożeniem wniosku o zniesienie współwłasności lub po jego złożeniu, wówczas postępowanie o zniesienie współwłasności zostanie zawieszone do chwili ustalenia spadkobierców. W naszej ocenie korzystniejsze jest uprzednie złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, przed złożeniem wniosku o zniesienie współwłasności, albowiem nieznacznie przyspieszy to takie postępowanie.
 

Redakcja serwisu zastrzega, iż udzielane odpowiedzi na pytania prawne nie są i nie mogą być traktowane jako porady prawne. Osoby udzielające odpowiedzi i redakcja SerwisPrawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zastosowania się do opublikowanych treści. Wszelkie materiały z zakresu prawa znajdujące się na stronach SerwisPrawa.pl mają jedynie na celu popularyzowanie wiedzy o instytucjach prawnych oraz możliwościach ich praktycznego zastosowania.
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.