Jesteś tutaj:
Definicje
Wybierz pierwszą literę definicji
A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    R    S    T    U    V    W    Z    Ł    Ś    Ż    

PA PC PE PI PK PL PO PR PU 


PA

Pacjent
Pacjent urazowy
Paczka pocztowa
Paliwa
Paliwa ciekłe
Paliwo gazowe
Państwo goszczące
Państwo macierzyste
Państwo trzecie
Państwowy wzorzec jednostki miary
Papiery wartościowe
Parametry klasyfikacji pojazdów (EETS)
Partner spółki partnerskiej
Pas drogowy
Pas gruntu pod linię kolejową
Pas ruchu
Pasażerski przewóz okazjonalny

PC

PCB

PE

Pełnoletni
Pełnomocnictwo
Pełnomocnik grupy
Pełnomocnik procesowy w sprawie cywilnej
Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym

PI

Pielęgniarka
Pielęgniarka systemu
Pieniądz elektroniczny
Pierwsza forma opieki zastępczej nad dzieckiem
Pierwsza pomoc
Pies asystujący
Pieszy
PIN
Pismo przygotowawcze w sprawie cywilnej
PIT

PK

PKWiU

PL

Placówka operatora
Plan transportowy
Plan urządzania lasu
Platnik podatku

PO

Pobicie
Pobieranie
Pobocze
Poborca skarbowy
Poborca skarbowy
Podania w sprawie administracyjnej
Podanie elektroniczne w postępowaniu administracyjnym
Podatek
Podatek od dochodu
Podatek od majątku
Podatek od składek ubezpieczeniowych
Podatnik
Podmiot dominujący
Podmiot dominujący w holdingu finansowym w państwie członkowskim
Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe
Podmiot pobierający opłaty (EETS)
Podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy
Podmiot tworzący
Podmiot zajmujący się recyklingiem
Podmiot zależny
Podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie
Podstawowa jednostka organizacyjna
Podstawowe miejsce pracy
Podstawy skargi kasacyjnej w sprawie cywilnej
Podstęp
Podsystem
Podwyższona śmiertelność
Podżeganie do popełnienia przestępstwa
Pojazd
Pojazd członowy
Pojazd kolejowy
Pojazd mechaniczny
Pojazd nienormatywny
Pojazd samochodowy
Pojazd silnikowy
Pojazd specjalny
Pojazd trakcyjny
Pojazd uprzywilejowany
Pojazd używany do celów specjalnych
Pojazd wielobieżny
Pojazd zabytkowy
Pokrewieństwo
Pole elektromagnetyczne
Polecenie
Polski państwowy statek powietrzny
Połączenie
Połączenie sieci
Połączenie telefoniczne
Pomiar
Pomieszczenie tymczasowe
Pomocnictwo popełnienia przestępstwa
Poręczenie
Port lotniczy
Posiadacz samoistny i zależny
Posiadacz zwierzęcia
Postępowanie
Postępowanie dyscyplinarne
Postępowanie grupowe
Postępowanie grupowe
Postępowanie uproszczone w sprawie cywilnej
Postój pojazdu
Pośredni certyfikat zgodności podsystemu
Pośrednia deklaracja weryfikacji zgodności podsystemu
Pośrednik
Potrącenia z wynagrodzenia za pracę
Potrącenie
Powaga rzeczy osądzonej
Powaga rzeczy osądzonej
Poważna awaria
Poważna awaria przemysłowa
Poważny wypadek
Powiatowe przewozy pasażerskie
Powierzchnia użytkowa lokalu
Powierzchnia ziemi
Powietrze
Powinowactwo
Powództwo opozycyjne
Powództwo wstrzymujące
Powrót do przestępstwa
Powszechna taksacja nieruchomości
Powszechne usługi pocztowe
Pozarolnicza działalność gospodarcza
Pozbawienie praw publicznych
Pozbawienie władzy rodzicielskiej
Pozbawienie wolności
Pozew grupowy
Pozorność
Pozostałe koszty i przychody operacyjne
Pozostałości pestycydów
Pozwolenie bez podania jego rodzaju
Pozwolenie na budowę
Pozyskiwanie
Pożytki prawa
Pożytki rzeczy

PR

Praca socjalna
Praca socjalna
Prace konserwatorskie
Prace restauratorskie
Pracodawca
Pracodawca
Pracownik
Pracownik przygraniczny
Pracownik sezonowy
Praktykant
Prawna kontrola metrologiczna
Prawo do akcji
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Prawo odstąpienia
Prawo pierwokupu
Prawo pracy
Prawo zatrzymania rzeczy
Prawo żywnościowe
Prekluzja dowodowa w sprawie gospodarczej
Prekursor
Preparat
Preparat aromatyczny
Preparat do dalszego żywienia niemowląt
Preparat do początkowego żywienia niemowląt
Procedura celna
Procesy energetyczne
Producent
Producent
Producent
Produkcja pierwotna
Produkcja środków spożywczych
Produkt
Produkt niebezpieczny
Produkty
Projekt wspólnych wdrożeń
Prokura
Promocja zdrowia
Prowadzący instalacje
Prowadzący instalacje
Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
Prywatyzacja
Przebudowa
Przebudowa drogi
Przechowywanie
Przeciętne wynagrodzenie
Przeciwegzekucyjne powództwo
Przedawnienie karalności (ścigania)
Przedawnienie karalności wykroczenia
Przedawnienie karalności wykroczenia
Przedawnienie roszczenia
Przedawnienie wykonania kary
Przedawnienie zobowiązania podatkowego
Przedsiębiorca
Przedsiębiorca
Przedsiębiorca - w rozumieniu kodeksu cywilnego
Przedsiębiorca zagraniczny
Przedsiębiorstwo
Przedsiębiorstwo
Przedsiębiorstwo energetyczne
Przedsiębiorstwo pomocniczych usług bankowych
Przedsiębiorstwo produkcyjne sektora akwakultury
Przedstawienie towarów organom celnym
Przejazd dla rowerów
Przejęcie długu
Przejście dla pieszych
Przekaz
Przekaz pocztowy
Przekaz telekomunikacyjny
Przelew
Przełożony
Przełożony dyscyplinarny
Przepadek mienia
Przepływ nienaruszalny
Przepust
Przerób
Przerwanie biegu przedawnienia
Przestępstwo
Przesyłanie
Przesyłka
Przesyłka dla ociemniałych
Przesyłka listowa
Przesyłka polecona
Przesyłka rejestrowana
Przesyłka reklamowa
przesyłka z korespondencją
Przesyłka z zadeklarowaną wartością
Przetwarzanie
Przetwarzanie
Przetwórca
Przewinienie dyscyplinarne
Przewoźnik
Przewoźnik drogowy
Przewoźnik kolejowy
Przewoźnik lotniczy
Przewóz czarterowy
Przewóz kabotażowy
Przewóz lotniczy
Przewóz o charakterze użyteczności publicznej
Przewóz o charakterze użyteczności publicznej
Przewóz okazjonalny
Przewóz regularny
Przewóz regularny specjalny
Przewóz technologiczny
Przewóz wahadłowy
Przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne
Przeznaczenie celne towaru
Przeznaczenie gruntu na cele nierolne i nieleśne
Przychód
Przychody z działalności gospodarczej
Przychody ze sprzedaży nieruchomości
Przychody ze stosunku pracy
Przychód z praw majątkowych
Przyczepa
Przyczepa lekka
Przydatność do stosowania
Przygotowanie popełnienia przestępstwa
Przyjęcie lub odrzucenie spadku
Przyległy pas gruntu
Przynależność
Przypozwanie
Przyrząd pomiarowy
Przyrzeczenie publiczne
Przysposabiający
Przysposobienie
Przysposobiony
Przystanek
Przystanek komunikacyjny
Przystanek komunikacyjny
Przywóz
Przywóz

PU

Publiczna sieć telefoniczna
publiczna sieć telekomunikacyjna
Publicznie dostępna usługa telekomunikacyjna
Publiczny transport zbiorowy
Publiczny zasób mieszkaniowy
Punkt legalizacyjny
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.