Jesteś tutaj:
Formularze ZUS
12.02.2014 - Edyta Zielińska
Kliknij, aby ocenić:
 
5/3
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Wypłata zawieszonej emerytury

W dniu 19 lutego 2014 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 169). W związku z tym należy podkreślić, iż do tego dnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ma podstaw prawnych do tego, aby wydawać decyzje dotyczące wniosków o wypłatę zawieszonej emerytury. Oznacza to, że decyzje w sprawie tych wniosków wydawane będą po tej dacie.

Warto również zauważyć, że przepisy ustawy przewidują termin na wydanie decyzji w sprawie wypłaty zawieszonej emerytury, który wynosi 60 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji. Oznacza to, że w sytuacji gdy np. dla wydania decyzji w sprawie wypłaty zawieszonej emerytury niezbędne będzie przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, to termin ten liczy się od daty wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Za taką okoliczność można uznać np. datę wpływu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenia pracodawcy o wysokości przychodów osiągniętych przez emeryta.

Komu przysługuje wypłata zawieszonej emerytury?
Wypłata zawieszonej emerytury za okres od 1 października 2011 roku do 21 listopada 2012 roku przysługuje osobom, które prawo do tej emerytury nabyły przed dniem 1 stycznia 2011 roku, a wypłata została zawieszona od 1 października 2011 r. – w związku z nierozwiązaniem stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą. Jeśli jednak Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił emeryturę na podstawie prawomocnego wyroku sądu, to wypłata zawieszonej emerytury na podstawie tej ustawy nie przysługuje.

 

Wniosek o wypłatę zawieszonej emerytury
Wypłata zawieszonej emerytury następuje na wniosek emeryta. Wniosek o wypłatę zawieszonej emerytury składa się do organu rentowego. Wniosek, podpisany przez emeryta, powinien zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania emeryta, numer emerytury. We wniosku należy określić, że dotyczy wypłaty emerytury zawieszonej w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. wraz z odsetkami oraz nazwę i adres Oddziału ZUS. Do wniosku o wypłatę zawieszonej emerytury należy dołączyć zaświadczenie o wysokości przychodów. Ponadto, warto wskazać we wniosku dodatkowe informacje, takie jak np. że aktualnie sprawa znajduje się w sądzie okręgowym albo że odwołanie zostało wycofane z sądu.

 

Zawieszona emerytura wraz z odsetkami
Do kwoty wypłaty zawieszonej emerytury doliczone zostaną odsetki, liczone do dnia wejścia w życie ustawy, czyli do dnia 19 lutego 2014 r. Emeryci, w przypadku których wypłata zawieszonej emerytury została ustalona na podstawie prawomocnego wyroku sądu, w którym sąd nie orzekł o odsetkach albo roszczenie o odsetki zostało oddalone, mogą złożyć wniosek o wypłatę odsetek od zasądzonej kwoty:
- do dnia wypłaty - w przypadku gdy wypłata zawieszonej emerytury nastąpiła przed dniem wejścia ustawy w życie;
- do dnia wejścia ustawy w życie - w przypadku gdy wypłata zawieszonej emerytury nastąpiła po dniu wejścia ustawy w życie.


 

Autor/Źródło: Edyta ZielińskaWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.