Jesteś tutaj:
Formularze ZUS
19.12.2013 - Andżelika Banowicz
Kliknij, aby ocenić:
 
5/2
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Wniosek o emeryturę

Postępowanie o przyznanie emerytury wszczyna się na podstawie wniosku zainteresowanej osoby, z wyjątkiem emerytury z urzędu, przyznawanej osobom uprawnionym do świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku emerytalnego oraz osobom pobierającym rentę z tytułu niezdolności do pracy, które ukończyły powszechny wiek emerytalny. Wniosek o emeryturę najlepiej złożyć na specjalnym formularzu ZUS Rp-1E. Kwestie z tym związane reguluje Ustawa z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009r., Nr 153, poz. 1227 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz. U. z 2001r., Nr 237, poz. 1412).

Kto może złożyć wniosek o emeryturę?

O emeryturę może wnioskować wyłącznie osoba zainteresowana lub jej pełnomocnik. Osoby urodzone po 31 grudnia 1948r., które ubiegają się o emeryturę na nowych zasadach składają wniosek bezpośrednio w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. W przypadku osób ubiegających się  o przyznanie emerytury na dotychczasowych zasadach, do skompletowania wniosku i przedłożenia go (za zgodą pracownika) w organie rentowym jest zobowiązany pracodawca. Chodzi tu więc o osoby urodzone przed 1 stycznia 1949r., a także te urodzone po 31 grudnia 1948r., które przechodzą na wcześniejszą emeryturę, do której prawo ustalane jest według dotychczasowych zasad. Taki obowiązek nie obejmuje jednak zleceniodawców,  osób fizycznych zatrudniających pracowników,  płatników składek niewypłacających świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, oraz płatników składek, którzy opłacają składkę jedynie za siebie i osoby współpracujące. Należy również pamiętać, że w przypadku składania wniosku za pośrednictwem pracodawcy musi on być złożony nie później, niż na 30 dni przed zamierzonym przejściem na emeryturę.

 

ZUS Rp-1E

Obowiązujące przepisy nie przewidują konkretnego wzoru formularza wniosku o emeryturę. Warto jednak wiedzieć, że ZUS przygotował przykładowy wzór takiego wniosku - ZUS Rp-1E, który jest dostępny na stronie internetowej www.pue.zus.pl, w zakładce „Wzory dokumentów”. Druki formularza są również dostępne we wszystkich terenowych placówkach ZUS. Co istotne, taki wniosek składają zarówno osoby ubiegające się o starą, jak i o nową emeryturę. Istnieje również możliwość zgłoszenia wniosku w formie dokumentu elektronicznego, za pomocą środków komunikacji  elektronicznej. Taki dokument może być zgłoszony przez elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS, utworzoną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 3 Ustawy z dnia 17 lutego 2005r.  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 ze zm.). Wniosek zgłoszony w formie dokumentu elektronicznego powinien być uwierzytelniony w sposób określony w art. 20a ust. 1  w/w ustawy lub ustalony przez ZUS na podstawie art. 20a ust. 2  tej ustawy oraz zgodny ze wzorem dokumentu elektronicznego ustalonym przez ZUS.

Wniosek o przyznanie emerytury powinien zawierać:

- imię i nazwisko zainteresowanego,

- datę urodzenia zainteresowanego,

- numer PESEL zainteresowanego, a jeżeli nie nadano tego numeru - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu,

- adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji zainteresowanego,

- ostatni adres miejsca zamieszkania zainteresowanego w Polsce - w przypadku osoby zamieszkałej za granicą, jeżeli zamieszkiwała uprzednio w Polsce,

- adres miejsca pobytu lub ostatniego miejsca zamieszkania zainteresowanego - w przypadku osoby nieposiadającej adresu miejsca zamieszkania,

- wskazanie rodzaju świadczenia, o które ubiega się zainteresowany,

- wskazanie sposobu wypłaty świadczenia wraz z podaniem odpowiednich danych niezbędnych do jego wypłaty,

- podpis zainteresowanego, pełnomocnika albo osoby upoważnionej przez zainteresowanego.

Autor/Źródło: Andżelika Banowicz1 2 DALEJ
Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.