Jesteś tutaj:
Formularze ZUS
28.11.2013 - Rafał Rodzeń
Kliknij, aby ocenić:
 
5/4
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Skutki niezgłoszenia pracownika do ZUS

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, każdy pracodawca ma obowiązek zgłoszenia swojego pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na dokonanie tej czynności przewidziano ściśle określony terminy. Co jednak, gdy zatrudniający nie dopełni powyższego obowiązku?

Zgodnie z treścią art. 36 w/w aktu prawnego, każda osoba objęta obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi podlega zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych.

 

 Zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych według ustalonego wzoru albo w formie dokumentu elektronicznego albo w formie wydruku z tego oprogramowania dokonuje się w jednostce organizacyjnej Zakładu. Zgłoszenia do ubezpieczeń osób dokonuje się poprzez wykazanie ubezpieczonego w imiennym raporcie miesięcznym. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych zawiera w szczególności następujące dane dotyczące osoby zgłaszanej: nazwisko, imię pierwsze i drugie, datę urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo i płeć, tytuł ubezpieczenia, stopień niepełnosprawności, posiadanie ustalonego prawa do emerytury lub renty, adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu i adres zamieszkania.

Niezgłoszenie pracownika do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego niesie dla przedsiębiorcy poważne skutki prawne. Jak wskazuje bowiem art. 219 Kodeksu karnego, każdy kto narusza przepisy prawa o ubezpieczeniach społecznych, nie zgłaszając, nawet za zgodą zainteresowanego, wymaganych danych albo zgłaszając nieprawdziwe dane mające wpływ na prawo do świadczeń albo ich wysokość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Pamiętajmy także, że za niezgłoszenie pracownika do ZUS-u odpowiada pracodawca a nie pracownik (pracownik często nawet nie wie, czy został w ogóle zgłoszony, bo tego nie sprawdza i nie ma takiego obowiązku). Z drugiej strony niezgłoszenie pracownika do ubezpieczenia społecznego nie należy do wykroczeń sankcjonowanych przez organy Państwowej Inspekcji Pracy. Nie oznacza to jednak, że podczas ewentualnej kontroli ze strony inspektorów pracy nie mogą oni podjąć odpowiednich środków prawnych. Jeśli stwierdzą bowiem naruszenie omawianego obowiązku, bez zbędnej zwłoki informują o tym fakcie Zakład Ubezpieczeń Społecznych – ten z kolei wszczyna właściwą procedurę.

Jak zaznaczył A. Marek „Penalizowane zachowanie polega na niezgłoszeniu do ubezpieczenia osoby wykonującej pracę zarobkową albo na niepodaniu w zgłoszeniu wymaganych danych lub też podaniu danych nieprawdziwych, przy czym chodzi wyłącznie o dane mające wpływ na prawo do świadczeń (emerytalnych, rentowych, w zakresie zasiłku chorobowego) oraz ich wysokość. Dla bytu przestępstwa nie jest natomiast istotne, czy zachowanie sprawcy w rzeczywistości wpływ taki wywarło (przestępstwo formalne). Podmiotem omawianego przestępstwa jest pracodawca, który jest zobowiązany do zgłaszania zgodnie z prawdą wszelkich danych mających wpływ na prawo do świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz ich wysokość. Jest to więc przestępstwo indywidualne, które można popełnić jedynie umyślnie (tak w zamiarze bezpośrednim, jak i ewentualnym), co zakłada świadomość pracodawcy nierealizowania wymienionych obowiązków oraz chęć lub godzenie się z możliwymi konsekwencjami tego naruszenia.”

Niezgłoszenie pracownika do ZUS nie oznacza jednak, że dana osoba nie była objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami za okres świadczonej pracy.

 

 

 

Autor/Źródło: Rafał RodzeńSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.