Jesteś tutaj:
Formularze ZUS
14.11.2012 - Rafał Rodzeń
Kliknij, aby ocenić:
 
5/3

Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy, określany także mianem pielęgnacyjnego, jest jednym ze świadczeń rodzinnych przyznawanych w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niepełnosprawnemu dziecku; osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; osobie, która ukończyła 75 lat. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje aktualnie w wysokości 153,00 zł miesięcznie. Nie przysługuje on jednak osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje także osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego. Pamiętajmy, że organy administracji publicznej, rozpoznając sprawę o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego na podstawie art. 16 ust. 6 ustawy powinny brać pod uwagę całokształt przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie.Otrzymanie zasiłku opiekuńczego uzależnione jest od posiadania zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu ZUS ZLA. Dodatkowo dokumentem wymaganym do wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 są:

 • oświadczenie ubezpieczonego - w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko,
 • decyzja właściwego inspektora sanitarnego zarządzającego izolację - w przypadku izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej,
 • zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku - w razie porodu, choroby lub pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, zawierające imię i nazwisko małżonka stale opiekującego się dzieckiem, okres i przyczynę konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, imię i nazwisko dziecka, nad którym ma być sprawowana opieka oraz pieczątkę i podpis wystawiającego zaświadczenie.

 

Dokumentami do wypłaty zasiłku opiekuńczego ubezpieczonemu ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny, w przypadku gdy matka dziecka korzystająca z zasiłku macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni po porodzie przebywa w szpitalu, są:

 • zaświadczenie wystawione przez szpital o okresie pobytu ubezpieczonej matki dziecka w szpitalu,
 • oświadczenie ubezpieczonego o pobieraniu przez ubezpieczoną matkę dziecka zasiłku macierzyńskiego w okresie 8 tygodni po porodzie.
 •  

W przyszłym roku zasiłek opiekuńczy zmieni nieco swoja postać. Zgodnie z nowelizacją ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.), żona zajmująca się niepełnosprawnym mężem (lub na odwrót) będzie mogła się ubiegać o nowe świadczenie z tytułu sprawowanej opieki. Zasadniczym warunkiem uzyskania powyższego wsparcia jest osiąganie określonego dochodu – nie więcej niż 623 zł miesięcznie na osobę w rodzinie. Oprócz nowego świadczenia, zmiany obejmą także obowiązujący nadal zasiłek opiekuńczy. Wysokość nowego zasiłku będzie wynosiła od 1 stycznia 2013 r. – 520 zł. Pamiętajmy przy tym, że prawo do jego pobierania będzie miała wyłącznie jedna osoba, której dochód na osobę zamieszkałą w jednym gospodarstwie domowym nie przekroczy kwoty 583 zł. Po półrocznym pobieraniu zasiłku przeprowadzany będzie obowiązkowy wywiad odnośnie sytuacji materialnej uprawnionego, a wszystko po to, aby zaktualizować sytuację materialną.

Autor/Źródło: Rafał RodzeńSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.