Jesteś tutaj:
Prawo rodzinne i opiekuńcze
05.02.2007 - Jarosław Olejarz
Kliknij, aby ocenić:
 
5/2
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Ustalenie ojcostwa a obowiązki ojca

Z powództwem o ustalenia ojcostwa matka i domniemany ojciec mogą wystąpić dopiero po urodzeniu się dziecka. Powództwo o ustalenie ojcostwa nie jest ograniczone terminem z wyjątkiem powództwa domniemanego ojca oraz matki, którzy mogą realizować swoje uprawnienie do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości.  Strona dochodząca ustalenia ojcostwa i roszczeń z tym związanych jest zwolniona od kosztów sądowych (art. 98 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). W trakcie postępowania o ustalenie ojcostwa sąd może zarządzić przeprowadzenie odpowiednich badań w celu ustalenia ojcostwa.

Po orzeczeniu sądu w zakresie ustalenia ojcostwa, po stronie ojca dziecka powstaje obowiązek alimentacyjny. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (art. 135 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Matka dziecka może zatem żądać alimentów w takiej wysokości jaka jest niezbędna dla prawidłowego utrzymania i wychowania dziecka. Sąd na podstawie zebranych materiałów ocenia czy żądanie jest zasadne i usprawiedliwione.Jeżeli obowiązanego do alimentów (ojca) nie stać na uczynienie zadość obowiązkowi alimentacyjnemu, obowiązek dostarczenia środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo (art. 128 krio). Czyli jeżeli ojciec dziecka nie jest w stanie płacić alimentów można żądać ich od jego najbliższej rodziny.

Oprócz alimentów matka dziecka może żądać także:

 • Ojciec dziecka nie będący mężem matki obowiązany jest przyczynić się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. Z ważnych powodów matka może żądać udziału ojca w kosztach swego utrzymania przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
 • Jeżeli matka w skutek ciąży lub porodu poniosła inne konieczne wydatki albo straty majątkowe, może ona żądać, ażeby ojciec pokrył odpowiednią część tych wydatków lub strat (art. 141§1 krio).
 • Jeżeli ojcostwo mężczyzny niebędącego mężem matki zostało uwiarygodnione, matka może żądać, ażeby mężczyzna ten jeszcze przed urodzeniem dziecka wyłożył odpowiednią kwotę na koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na koszty utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. Termin i sposób zapłaty tej sumy określa sąd (art. 142 krio).

Roszczenia (poza alimentacyjnymi) przedawniają się z upływem 3 lat od dnia porodu.
Władza rodzicielska co do zasady przysługuje na równi obojgu rodzicom (ojcu i matce). Sprawy o ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej odbywają się w ramach postępowania nieprocesowego, wniosek w tej sprawie powinien zostać złożony odrębnie. Przesłankami ograniczenia władzy rodzicielskiej są:

 • zagrożenie dobra dziecka
 • nienależyte wykonywania władzy rodzicielskiej.

Podstawą żądania pozbawienia władzy rodzicielskiej jest art. 111 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który przewiduje trzy rodzaje przyczyn pozbawienia:

 • trwałą przeszkodę w jej wykonywaniu (np. konieczność odbywania wieloletniej kary pozbawienia wolności)
 • nadużywanie władzy
 • rażące zaniedbywanie obowiązków wobec dziecka.

Pierwsza z wyżej podanych przyczyn może być niezawiniona, natomiast pozostałe dwie są zawinione.

Jarosław Olejarz
www.SerwisPrawa.pl

Autor/Źródło: Jarosław Olejarz


Słowa kluczowe: zaprzeczenie ojcostwa, ojcostwo

Szukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.