Jesteś tutaj:
Prawo rodzinne i opiekuńcze
15.07.2015 - Rafał Rodzeń
Kliknij, aby ocenić:
 
2,88/8

Długi małżonka - zabezpiecz się przed nimi zawczasu

Nikt nie lubi spłacać długów, zwłaszcza gdy należą wyłącznie do drugiej osoby. Niestety polskie przepisy są tak skonstruowane, że odpowiedzialność za cudze zobowiązania pojawia się nie tylko w teorii, ale co gorsza w praktyce. Chodzi oczywiście o konieczność spłacania długów obecnego lub byłego małżonka. Jest jednak sposób, aby uniknąć takiej sytuacji.

Odpowiedzialność w małżeństwie

 

Kwestia odpowiedzialności małżonka, który nie zaciągnął zobowiązania wynika wprost z treści art. 41 KRiO, zgodnie z którym jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9 KRiO, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa. Jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności lub dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9 KRiO.

 

Intercyza

 

Wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez męża lub żonę następuje poprzez zawarcie umowy w przedmiocie rozdzielności majątkowej, popularnie określanej jako intercyza. Zgodnie bowiem z treścią art. 47 KRiO, małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (jest to tzw. umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa. Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana. W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej.

 

Uwaga!
Jeśli chcesz szybko i poprawnie przygotować Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej
przejdź do formularza »

 

Pamiętajmy, że w razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później. Jednocześnie każdy z małżonków zarządza samodzielnie swoim majątkiem. Zgodnie z postanowieniem NSA w Warszawie z dnia 2 lipca 2007 r. (sygn. akt I FZ 216/09), Rozdzielność majątkowa małżeńska w świetle przepisów prawa rodzinnego odnosi się, jak sama nazwa wskazuje, do majątków małżonków, a nie do ich wzajemnych obowiązków. Rozdzielność majątkowa dotyczy kwestii zobowiązań każdego z małżonków wobec osób trzecich. Dopiero stwierdzenie, że ani samodzielnie, ani przy pomocy rodziny podatnik nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla niego i jego rodziny, pozwalałoby rozstrzygnąć o możliwości przyznania pomocy z budżetu państwa. Nieujawnienie sytuacji majątkowej żony nie pozwala na ocenę rzeczywistej sytuacji materialnej skarżącego pod kątem spełnienia przesłanek do przyznania prawa pomocy w żądanym zakresie.

 

Intercyza nie zawsze pomaga

 

Przy okazji zawarcia intercyzy pamiętajmy, iż małżonek może powoływać się względem innych osób na nią, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome. W związku z tym powyższa umowa będzie względem wierzycieli skuteczna jedynie, gdy zobowiązanie zostało zaciągnięte po dniu zniesienia ustroju wspólności ustawowej i wierzyciel  został poinformowany przez małżonka o zawarciu umowy ustanawiającej rozdzielność majątkową. W innym wypadku umowa dotycząca rozdzielczości majątkowej będzie nieskuteczna względem wierzyciela naszego współmałżonka i będzie on mógł domagać się zaspokojenia również z majątku wspólnego.

 

Podstawa prawna:
[art. 33 pkt 9, art. 41, art. 47 k.r.o. (Dz.U. z 2012 r. Nr 788 j.t.t)]

Autor/Źródło: Rafał RodzeńSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.