Jesteś tutaj:
Prawo rodzinne i opiekuńcze
24.08.2015 - Andżelika Banowicz
Kliknij, aby ocenić:
 
4/9

Na czym polega adopcja niepełna?

Generalnie adopcja, czyli kodeksowe przysposobienie, to powstały z mocy prawa stosunek, jaki istnieje między rodzicami, a dziećmi. Przy adopcji niepełnej, na żądanie przysposabiającego i za zgodą osób, których zgoda jest do przysposobienia potrzebna, sąd opiekuńczy orzeka, że skutki adopcji polegać będą wyłącznie na powstaniu stosunku między adoptującym, a adoptowanym. Co istotne i w tym przypadku skutki przysposobienia rozciągają się również na zstępnych przysposobionego. Należy pamiętać, że ten rodzaj adopcji jest stosowany wyjątkowo i to tylko wtedy, gdy jest to najbardziej korzystne dla dziecka.

Skutki przysposobienia niepełnego

 

Trzeba mieć na uwadze, że przysposobienie niepełne powoduje powstanie stosunku rodzinnego tylko między dzieckiem, a osobą, która je przysposabia i nie rozciąga się na krewnych przysposabiającego. W takim więc przypadku adoptowany nie jest w pełni włączony do rodziny osoby, która dokonuje adopcji. Co istotne, skutki tego rodzaju adopcji rozciągają się na dzieci przysposobionego, co oznacza, że przysposabiający będą formalnie w przyszłości ich dziadkami. Dotyczy to także dalszych zstępnych przysposobionego. Jednak pozostali krewni adoptującego nie stają się automatycznie krewnymi adoptowanego dziecka i pozostaje ono wciąż członkiem swojej naturalnej rodziny, a więzi te pozostają zachowane. Warto wiedzieć, że dotychczasowi rodzice przysposobionego tracą władzę rodzicielską na rzecz nowych rodziców dziecka. Jeżeli chodzi o ten rodzaj adopcji obowiązek alimentacyjny powstaje tylko między adoptowanym i jego zstępnymi, a adoptującym. Ten obowiązek nie istnieje jednak między przysposobionym a krewnymi przysposabiającego. Jeżeli więc rodzice adopcyjni nie wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego, wówczas obciąża on innych niż rodzice biologiczni krewnych naturalnych. Taka sama sytuacja występuje w przypadku dziedziczenia, co oznacza, że przysposobione w ten sposób dziecko dziedziczy tylko po rodzicach adopcyjnych i ewentualnie, po krewnych swoich rodziców naturalnych. Warto wiedzieć, że przy adopcji niepełnej nie sporządza się nowego aktu urodzenia dziecka, a jedynie wpisuje się w nim wzmiankę o adopcji. Przysposobiony otrzymuje nazwisko po przysposabiającym. Na wniosek adoptowanego dziecka i za zgodą przyszłych rodziców może ono nosić nazwisko dwuczłonowe składające się z nazwiska rodziców naturalnych i rodziców adopcyjnych. W tym przypadku można również złożyć wniosek o zmianę imienia bądź imion przysposobionego dziecka.

 

Muszą być spełnione określone warunki

 

Należy pamiętać, że przysposobienie niepełne jest orzekane na żądanie przysposabiającego. Musi więc on wystąpić o taki właśnie rodzaj adopcji. Orzekana się ją za zgodą osób, których zgoda do tego rodzaju przysposobienia jest konieczna. W sytuacji, gdy dziecko ukończyło 13 lat, trzeba również uzyskać jego zgodę. Ponadto sąd powinien wysłuchać przysposabianego, który nie ukończył 13 lat, jeżeli może on pojąć znaczenie adopcji. Do przysposobienia potrzebna jest także zgoda rodziców adoptowanego, chyba że zostali oni pozbawieni władzy rodzicielskiej lub są nieznani albo porozumienie się z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Jeżeli zaś dziecko pozostaje pod opieką, wówczas konieczne jest uzyskanie zgody jego opiekuna. Trzeba mieć na uwadze, że sąd ma prawo orzec o adopcji niepełnej nawet w przypadku braku potrzebnej zgody. Tak będzie w przypadku, gdy adoptowane dziecko, które ukończyło 13 lat, nie jest zdolne do wyrażenia zgody lub jeżeli z oceny stosunku między nim a adoptującym wynika, że uważa się on za dziecko adoptującego, a żądanie zgody lub wysłuchanie go byłoby sprzeczne z jego dobrem. Przysposobienie niepełne może zostać orzeczone także w razie braku zgody rodziców, których zdolność do czynności prawnych jest ograniczona, jeżeli ze względu na szczególne okoliczności odmowa zgody na adopcję jest oczywiście sprzeczna z dobrem dziecka. Sąd opiekuńczy może orzec o adopcji niepełnej, również w sytuacji, gdy opiekun dziecka nie wyraził zgody na przysposobienie ale,  ze względu na szczególne okoliczności, wymaga tego dobro dziecka. Warto wiedzieć, że przysposobienie niepełne nie jest jednak możliwe w przypadku, gdy rodzice przysposobionego wyrazili przed sądem opiekuńczym zgodę na adopcję dziecka bez wskazania osoby przysposabiającego.

 

Możliwa jest zmiana adopcji niepełnej na pełną

 

Adopcja niepełna może zostać przekształcona w adopcję pełną. Trzeba mieć jednak na uwadze, że może to nastąpić jedynie w okresie małoletniości przysposobionego dziecka i oczywiście po spełnieniu wszystkich warunków formalnych koniecznych do przysposobienia pełnego. Także i w tym przypadku odbywa się to na żądanie adoptującego i za zgodą osób, których zgoda jest potrzebna do dokonania adopcji.

 

Podstawa prawna:
art. 124 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012r., poz. 788 ze zm.)

Autor/Źródło: Andżelika BanowiczSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.