Jesteś tutaj:
Prawo rodzinne i opiekuńcze
29.05.2011 - Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kliknij, aby ocenić:
 
5/2
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Kiedy można przestać płacić alimenty na dziecko?

Rodzice mają obowiązek alimentacyjny względem dziecka, dopóki nie jest ono w stanie utrzymać się samodzielnie. Zasadą jest istnienie tego obowiązku do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Jeżeli dziecko kontynuuje naukę i nie ma własnych źródeł dochodu, obowiązek alimentacyjny przedłuża się. Kiedy można się od niego uchylić?

Alimenty dla pełnoletniego

Rodzice mają obowiązek płacić alimenty na pełnoletnie dziecko, jeśli nadal uczy się i nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, ponieważ nie ma własnego źródła dochodu. Nie mogą żądać, aby rozpoczęło pracę, zamiast studiować.

Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się, tj. nie uczy się, nie pracuje albo studiuje, ale bez pozytywnych wyników, np. nie zdaje egzaminów, przerywa studia i zaczyna kolejne, bierze urlopy dziekańskie, powtarza rok.

 

 

Obowiązek alimentacyjny rodziców nie wygaśnie, gdy dziecko jest niepełnosprawne i z tego powodu nie osiągnie samodzielności ekonomicznej oraz innej samodzielności. (Por. Uchwała SN z 31 stycznia 1986 r., sygn. akt III CZP 76/85).Gdy dziecko pobiera zasiłek dla bezrobotnych, rodzice nie są automatycznie zwolnieni z alimentów. Uznanie, czy dziecko pobierające zasiłek dla bezrobotnych może utrzymać się samo, zależy od okoliczności sprawy. (por. Uchwała SN z 18 maja 1995 r., sygn. akt III CZP 59/95).

Jeżeli dotychczasowe kwalifikacje dziecka nie zapewniają mu odpowiedniego poziomu życia i w związku z tym zamierza ono podnieść te kwalifikacje, podejmując np. studia wyższe, okoliczność, że przed tymi studiami już pracowało i pobierało wynagrodzenie za pracę, nie zwalnia rodziców od alimentacji na tej podstawie, że dziecko jest już w stanie utrzymać się samodzielnie (por. Wyrok Sądu Najwyższego z 11 lutego 1985 r., sygn. akt IICRN439/85).

Jeśli dziecko ożeniło się lub wyszło za mąż obowiązek dostarczenia mu środków utrzymania spoczywa w pierwszej kolejności na małżonku, nawet jeśli dziecko jeszcze studiuje, nie ma zawodu i nie podjęło pracy. Rodzice nie są już wówczas zobowiązani do alimentów.

 

Dziecko ma dochody z majątku

 

Rodzice mogą zwolnic się z obowiązku alimentacyjnego bez względu na wiek dziecka, jeżeli dziecko posiada własny majątek, z którego uzyskiwane dochody mogą pokryć koszty jego utrzymania oraz wychowania. Chodzi tu jednak od dochody, np. czynsz z wynajmu odziedziczonego mieszkania, nie zaś o wyzbycie się majątku i przeznaczenie uzyskanych pieniędzy na utrzymanie.

Rodzic nie może zaprzestać wypłacania alimentów samodzielnie. W każdym przypadku musi wystąpić do sądu o zwolnienie z obowiązku alimentacyjnego lub zawrzeć z pełnoletnim dzieckiem umowę w tej sprawie.

 

Podstawa prawna: Ustawa z 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. nr 9, poz. 59 z późn. zm.).

 

www.SerwisPrawa.pl

 

Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.plSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.