Jesteś tutaj:
Prawo rodzinne i opiekuńcze
12.05.2011 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kliknij, aby ocenić:
 
5/5
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Uchylenie prawomocności wyroku wydanego w sprawie o rozwód

W dniu 11 maja 2011 roku Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Marii D. dotyczącą uchylenia prawomocności wyroku wydanego w sprawie o rozwód. Zadaniem Trybunału było rozstrzygnięcie w sprawie zgodności art. 400 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego w związku z art. 363 § 1, art. 365 § 1, art. 410 § 1 i art. 435 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego z art. 18, art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 konstytucji w zakresie w jakim: - skuteczne i uzasadnione wniesienie skargi o wznowienie postępowania w sprawie o rozwód nie uchyla prawomocności wcześniejszego wyroku, - zawarcie przez jedną ze stron kolejnego małżeństwa uniemożliwia prowadzenie postępowania o wznowienie postępowania dotyczącego wyroku wydanego w sprawie o rozwód, a w konsekwencji zmiany tego wyroku.

Maria D. zawarła związek małżeński z Mateuszem D., przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Małżeństwo to zostało rozwiązane poprzez rozwód bez orzekania o winie, wyrokiem zaocznym sądu okręgowego. Na skutek skargi Marii D. sąd wznowił postępowanie w sprawie, z uwagi na fakt, że wskutek podania przez Mateusza D. niewłaściwego adresu zamieszkania Marii D., skarżąca bez swojej winy została pozbawiona możliwości wzięcia udziału w sprawie rozwodowej. Skutkiem wznowienia postępowania sąd uchylił wyrok zaoczny w całości i rozwiązał małżeństwo przez rozwód z winy Mateusza D. W trakcie toczącego się wznowionego postępowania rozwodowego, a przed zapadnięciem wyroku Mateusz D. zawarł nowy związek małżeński. Na skutek wniesionej przez niego apelacji, sąd uchylił zaskarżony wyrok w całości i odrzucił skargę o wznowienie postępowania. W uzasadnieniu wyroku sąd wskazał, iż zgodnie z art.400 k.p.c. skarga o wznowienie postępowania od wyroku orzekającego rozwiązanie przez rozwód małżeństwa jest niedopuszczalna, jeżeli choćby jedna ze stron zawarła po jego uprawomocnieniu nowy związek małżeński. Ma to na celu zapobieżenie sytuacjom, w których wskutek uchylenia prawomocnego wyroku jedna osoba pozostawałaby w dwóch ważnych związkach małżeńskich.

Według skarżącej zakwestionowana regulacja prowadzi do wprowadzenia do obrotu prawnego orzeczenia sprzecznego z zasadami wyrażonymi w konstytucji. Pozbawiona możliwości udziału w procesie strona, nie jest w stanie dochodzić swych praw w procesie rozwodowym, jeżeli drugi spośród małżonków zawarł nowy związek małżeński. Sytuacja taka ma miejsce nawet w przypadku gdy nowy związek małżeński został zawarty już po wznowieniu postępowania w sprawie rozwodowej. Narusza to konstytucyjną zasadę ochrony rodziny. Ponadto jest sprzeczne z prawem do rzetelnej i sprawiedliwej procedury sądowej. Nie zapewnia również stronom postępowania równorzędnych instrumentów procesowych i możności przedstawiania przed sądem swoich racji.

W wyroku z 11 maja 2011 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 400 w związku z art. 410 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w jakim zawarcie kolejnego małżeństwa przez jedną ze stron postępowania o wznowienie od wyroku orzekającego rozwód uniemożliwia prowadzenie tego postępowania, jest zgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 w związku z art. 18 konstytucji. W pozostałym zakresie Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie jako niedopuszczalne.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że wskazany przez skarżącą wzorzec prawa do interpretowany w świetle konstytucyjnej zasady ochrony rodziny i małżeństwa jest adekwatny do oceny procedury wznowieniowej. Nie zgodził się jednak z argumentami skarżącej, że przepis ten narusza konstytucję, ponieważ pozbawia prawa do sądu te osoby, które kierują skargę o wznowienie postępowania rozwodowego od prawomocnego wyroku zaocznego powołując się na całkowitą niemożność wzięcia udziału - bez własnej winy - w dotychczasowym postępowaniu. Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 400 k.p.c. jest zgodnym z konstytucją rozwiązaniem kompromisowym polegającym na ograniczeniu realizacji konstytucyjnego prawa do sądu ze względu na treść art. 18 konstytucji. Art. 400 k.p.c. Jest zatem konsekwencją rozwiązania kolizji norm prawnych gwarantujących prawo do sądu i ochronę małżeństwa. Sens tego przepisu polega na "zablokowaniu" możliwości sądowego uchylenia podstawowego rozstrzygnięcia prawomocnego wyroku rozwodowego o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód.

Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej1 2 DALEJ
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.