Jesteś tutaj:
Formularze sądowe
01.03.2011 - Zespół portalu SerwisPrawa.pl
Kliknij, aby ocenić:
 
5/2
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Co to jest KRS?

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) jest rejestrem publicznym zawierającym informacje osobowe. Do KRS zgodnie z przepisami prawa dokonywane są wpisy określonych podmiotów. KRS obejmuje podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do tego Rejestru.
" />

KRS  zawiera informacje o następujących podmiotach zarejestrowanych w tym rejestrze i składa się z trzech części:

1)    rejestru przedsiębiorców;
2)    rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
3)    rejestru dłużników niewypłacalnych.


KRS prowadzony jest w systemie informatycznym przez sądy rejonowe (sądy gospodarcze), które obejmują swoją właściwością obszar województwa lub jego część. Sądy te zwane są sądami rejestrowymi. Dostęp do KRS jest jawny. Oznacza to, że każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w Rejestrze. Każdy ma także prawo otrzymać, drogą elektroniczną, poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z Rejestru. Za udzielanie informacji z KRS pobierane są opłaty. Wysokość tych opłat uzależniona jest od tego jakie informacje chcemy uzyskać z KRS. Opłaty są pobierane za wydawanie odpisów, wyciągów lub zaświadczeń z Rejestru oraz za udostępnianie kopii dokumentów z katalogu. Z ponoszenia tych opłat zwolniony jest jedynie Skarb Państwa oraz instytucje państwowe, których zadanie nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej.

Celem działania KRS jest w szczególności:

1)    zapewnienie jawności wpisów dokonywanych w KRS,
2)    przyjęcie takiego zakresu danych zawartych w KRS, który gwarantuje minimum pewności w obrocie gospodarczym,
3)    zapewnienie prawdziwości i aktualności danych zawartych w KRS,
4)    umożliwienie osobom zainteresowanym niezwłoczne uzyskanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń o danych ujawnionych w KRS.

Informacje uzyskiwane z KRS

Informacje z KRS uzyskuje się z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, która przy każdym sądzie rejestrowym KRS ma swój oddział. Do zadań Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego należy:
1)    prowadzenie zbioru informacji Rejestru oraz elektronicznego katalogu dokumentów spółek;
2)    udzielanie informacji z Rejestru oraz przechowywanie i udostępnianie kopii dokumentów z katalogu;
3)    utworzenie i eksploatacja połączeń Rejestru i katalogu w systemie informatycznym.

Centralna Informacja KRS wydaje odpisy, wyciągi i zaświadczenia oraz udziela informacji z Rejestru, które mają moc dokumentów urzędowych, jeżeli zostały wydane w formie papierowej.

 

Źródło: krs.serwisprawa.pl

 

Autor/Źródło: Zespół portalu SerwisPrawa.plWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.