Jesteś tutaj:
Kodeksy
15.04.2014 - Edyta Zielińska
Kliknij, aby ocenić:
 
5/1
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Zasady i tryb wyboru kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa

W dniu 14 kwietnia 2014 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zasad i trybu wyboru kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zarządzenie Ministra Skarbu Państwa nr 45 z dnia 6 grudnia 2007 roku w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa jest zgodne z art. 93 ust. 1 i 2 konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że wyżej wymienione zarządzenie spełnia wymaganie wydania „na podstawie ustawy”, jakie zostało przewidziane w art. 93 ust. 2 zdanie drugie Konstytucji. Treść zakwestionowanego aktu prawnego służy realizacji uprawnień Ministra Skarbu Państwa przyznanych na podstawie przepisów ustaw wskazanych jako podstawa prawna tego zarządzenia. Trybunał Konstytucyjny uwypuklił, że przedmiotowe zarządzenie dotyczące procedury przygotowawczej, nie może zastąpić wykonywania samych uprawnień właścicielskich, tj. powoływania kandydatów na członków rad nadzorczych, wynikających z norm ustawowych.


Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego niezasadny jest także zarzut naruszenia przez wyżej wymienione zarządzenie – art. 93 ust. 2 zdanie drugie Konstytucji, w myśl którego zarządzenia nie mogą stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów. Za decyzję, o której stanowi art. 93 ust. 2 zdanie pierwsze Konstytucji można uznać akt wskazania kandydata na członka rady nadzorczej przez Ministra Skarbu Państwa. Podstawę tej decyzji nie stanowi jednak zarządzenie nr 45, ale właściwe przepisy ustawowe.


Ponadto, w opinii TK, nietrafny jest zarzut naruszenia przez omawiane zarządzenie art. 93 ust. 1 Konstytucji. Należy nadmienić, iż zarządzenie nr 45 wyznacza szereg zadań dla osób, które znajdują się w strukturze Ministerstwa Skarbu Państwa i są związane z postępowaniem kwalifikacyjnym poprzedzającym wskazanie przez Ministra Skarbu Państwa kandydatów na członków rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa. Regulacje te mają służyć wyłonieniu osób, spośród których Minister Skarbu Państwa – realizując kompetencję wynikającą z przepisów ustawy – wybiera członka rady nadzorczej w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Postępowanie regulowane tym zarządzeniem ma charakter pomocniczy, a jego rezultat nie jest wiążący dla organu ustawowo uprawnionego do realizacji uprawnień właścicielskich, czyli Ministra Skarbu Państwa. Zatem w sposób bezpośredni na sferę praw i wolności podmiotów, zainteresowanych zasiadaniem w radzie nadzorczej oddziałuje jedynie decyzja Ministra Skarbu Państwa o wskazaniu, bądź niewskazaniu konkretnej osoby jako kandydata na członka rady nadzorczej.


Co więcej, Trybunał Konstytucyjny wskazał również, że chociaż w niniejszej sprawie orzekł, że zarządzenie nr 45 jest zgodne z konstytucją, to należy stwierdzić, że nie zawiera ono rozwiązania optymalnego. Jak zauważył Trybunał Konstytucyjny – postępowanie kwalifikacyjne dotyczące wyboru kandydatów do innego organu spółek z udziałem Skarbu Państwa – a mianowicie zarządu – regulowane jest aktami prawa powszechnie obowiązującego. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, ustawodawca powinien rozważyć unormowanie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego przez Ministra Skarbu Państwa w celu wyłonienia kandydatów do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa również w aktach prawa powszechnie obowiązującego.
 

Autor/Źródło: Edyta ZielińskaWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.