Jesteś tutaj:
Prawo konstytucyjne
16.06.2014 - Rafał Rodzeń
Kliknij, aby ocenić:
 
5/3

Zasady prawidłowego zrzeszania się

Zgodnie z treścią art. 12 Konstytucji, Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji. Powyższy przepis jest jednak podstawą, która nie określa w jaki sposób założyć i prowadzić stowarzyszenie. Owszem potrzebne będzie zebranie odpowiedniej liczby osób o takich samych poglądach i zainteresowaniach, jednak nie jest to wystarczający wymóg, aby zakładane zrzeszenie było prawnie skuteczne. Aby dowiedzieć się jakie kroki należy podjąć w celu stworzenia stowarzyszenia musimy sięgnąć do ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.

Zgodnie z treścią art. 1 powyższego aktu prawnego, obywatele polscy realizują prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami Konstytucji oraz porządkiem prawnym określonym w ustawach. Prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach może podlegać ograniczeniom przewidzianym jedynie przez ustawy, niezbędnym do zapewnienia interesów bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego oraz ochrony zdrowia lub moralności publicznej albo ochrony praw i wolności innych osób. Pamiętajmy, że stowarzyszenia mają prawo wypowiadania się w sprawach publicznych.

 

 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków - do prowadzenia swych spraw może jednak zatrudniać pracowników.

 

Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszeń według zasad określonych w ich statutach, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Jeżeli jednak jednostka organizacyjna stowarzyszenia zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni wybierać i być wybierani do władz tej jednostki. Zakres działania stowarzyszeń nie został jednak określony przez ustawodawcę, tym samym może to być zrzeszenie malarzy, plastyków, nauczycieli, informatyków czy fotografów – ważne, aby prowadzone działania nie były sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem i zasadami Prawa o stowarzyszeniach.

 

Zrzeszenie ludzi z taką samą pasją powinno nastąpić w 3 podstawowych krokach. Po pierwsze musimy znaleźć co najmniej 15 osób, którzy podzielają nasze zainteresowania i chcą stworzyć z nami konkretne stowarzyszenie. Zakładamy je na tzw. zebraniu założycielskim, na którym to podjęte zostaną uchwały o powołaniu organizacji, wyborze komitetu założycielskiego (art. 9 omawianej ustawy), uchwaleniu statutu (art. 10 omawianej ustawy), można też wybrać zarząd i komisję rewizyjną. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku wraz wymaganymi załącznikami w przedmiocie rejestracji stowarzyszenia. Pismo powinno zostać wniesione do Krajowego Rejestru Sądowego. Od dnia 1 stycznia 2001 r. sądem właściwym dla rejestracji stowarzyszeń jest sąd rejonowy mający siedzibę w mieście będącym siedzibą wojewody (tzw. sąd rejestrowy). Obejmuje on swoją właściwością obszar danego województwa.

 

Wniosek o rejestrację stowarzyszenia musi być złożony na specjalnym formularzu wraz z załącznikami – formularzami oraz dokumentami (formularze można pobrać bezpośrednio w siedzibie sądu lub na stronach internetowych:

 • statut stowarzyszenia – 2 egzemplarze
 • protokół z zebrania założycielskiego – 2 egzemplarze
 • lista członków założycieli – 2 egzemplarze
 • podjęte na zebraniu uchwały (po 2 egzemplarze): - o powołaniu organizacji, - o wyborze Komitetu Założycielskiego, - o przyjęciu statutu, - o wyborze Zarządu, - o wyborze Komisji Rewizyjnej.

 

Rejestracja nowego stowarzyszenia jest całkowicie darmowa, pamiętajmy jednak, że wykreślenie naszego zrzeszenia będzie już kosztować 300 zł. Jeżeli stowarzyszenie zechce prowadzić działalność gospodarczą, a ma do tego prawo, to rejestracja będzie podlegała opłacie w wysokości 600 zł – 500 zł za wpis do rejestru przedsiębiorców plus 100 zł za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jeżeli organizacja składa jednocześnie kilka wniosków na kilku formularzach, pobierana jest jedna opłata – wyższa. Warto pamiętać o tej zasadzie i jednocześnie zgłaszać kilka informacji do rejestru, jeśli jest to możliwe.

 

Podstawa prawna:

(art. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2001.79.855 j.t.)]

 

Autor/Źródło: Rafał RodzeńWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.