Jesteś tutaj:
Prawo finansowe
29.07.2014 - Rafał Rodzeń
Kliknij, aby ocenić:
 
5/4

Czym jest zapis bankowy?

Zapisy związane z dziedziczeniem podlegają regulacji Kodeksu cywilnego. Nie oznacza to jednak, że inne ustawy nie zajmują się kwestią spadkobrania – tak jest w przypadku chociażby Prawa bankowego, które również odnosi się do instytucji zapisu. Jeśli nie wiesz czym różni się zapis cywilny od zapisu bankowego, koniecznie przeczytaj nasz artykuł. Już teraz podpowiadamy, że zapis bankowy także wiąże się z dziedziczeniem.

Instytucja zapisu

 

Zgodnie z treścią art. 55 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, w przypadku śmierci posiadacza rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej bank jest obowiązany wypłacić z tych rachunków:

 • kwotę wydatkowaną na koszty pogrzebu posiadacza rachunku osobie, która przedstawiła rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią kosztów - w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku,
 • kwotę równą wpłatom na rachunki dokonanym przez organ wypłacający świadczenie z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego albo uposażenie w stanie spoczynku, które nie przysługiwały za okres po śmierci posiadacza rachunku, wskazaną we wniosku organu wypłacającego to świadczenie lub uposażenie, skierowanym do banku wraz z podaniem numerów rachunków, na które dokonano wpłat.

 

 

Koszty pogrzebu

 

Kwota wypłacona i wydatkowana na koszty pogrzebu nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku. Bank jest zwolniony od wypłaty pełnej lub częściowej kwoty, o której mowa drugim punkcie, jeżeli przed otrzymaniem wniosku organu wypłacającego świadczenie lub uposażenie dokonał z tych rachunków wypłat innym uprawnionym osobom, które to wypłaty nie pozwalają zrealizować wniosku w całości lub części, oraz w terminie 30 dni od otrzymania wniosku poinformuje o tym ten organ, wraz ze wskazaniem osób, które pobrały wypłaty.

 

Znacznie ważniejszy jest w swojej treści art. 56 Prawa bankowego, ponieważ odnosi się on do instytucji tzw. zapisu bankowego określanego także jako zapis bankowy na wypadek śmierci. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie - po swojej śmierci - wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej. Kwota wypłaty bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku. Mając na względzie kwotę ustaloną w oparciu o komunikat Prezesa GUS z dnia 19.11.2012 r. (3.717, 92 zł), dyspozycja na wypadek śmierci może objąć maksymalnie 74.358, 40 zł. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza powyższy limit, to dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej. Kwota wypłacona zgodnie z powyższą regulacją nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku. Pamiętajmy jednocześnie, że osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem ustawowych regulacji, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza.

 

Na zakończenie warto przytoczyć stanowisko Sądu Najwyższego, zgodnie z którym bank jest dłużnikiem spadkodawcy w rozumieniu art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn tylko do wysokości środków zgromadzonych na rachunku bankowym w dacie śmierci jego posiadacza (por. wyrok SN z 7.04.2000 r. sygn. akt IV CKN 12/00).

 

Podstawa prawna:
[art. 55, 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z  2012 r. Nr 1376 j.t.)]

Autor/Źródło: Rafał RodzeńSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.