Jesteś tutaj:
Prawo finansowe
17.03.2014 - Rafał Rodzeń
Kliknij, aby ocenić:
 
5/2
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Czym jest BTE?

BTE jest bankowym tytułem egzekucyjnym, stanowiącym podstawę do wszczęcia i prowadzenia egzekucji wobec określonej osoby – zadłużonego klienta banku. W poniższym artykule znajdziecie wyjaśnienie w jakich sytuacjach BTE może zostać wystawiony i jakie informacje powinny się w nim znaleźć.

Bankowy tytuł egzekucyjny to swoistego rodzaju zabezpieczenie bankowe. Chroni ono bank udzielający pożyczki w sytuacji, gdy dłużnik nie chce spłacić zaciągniętego zobowiązania pieniężnego. Jest to zatem nic innego jak dokument potwierdzający, że bank posiada wierzytelność wobec osoby, która dokonała z nim czynności bankowej – najczęściej uzyskania pożyczki lub kredytu. Tak naprawdę nie ma jednolitego wzoru takiego dokumentu. Bankowy tytuł egzekucyjny może zostać także wydany, gdy dłużnik ustanowił zabezpieczenie na rzecz banku.

 

 

W swojej treści powinien zawierać oznaczenie banku, który go wystawił i na rzecz którego ma zostać prowadzona egzekucja, dłużnika banku, wysokość nieuregulowanych zobowiązań wraz z określeniem odsetek i terminu ich spłaty, datę wystawienia tytułu, wzmiankę o wymagalności dochodzonego roszczenia, a także określenie czynności, na podstawie której tytuł został w ogóle wystawiony (art. 96 ust. 2 ustawy Prawo bankowe). W bankowym tytule egzekucyjnym "oznaczenie czynności bankowej, z której wynikają dochodzone roszczenia" powinno być dokonane przez takie oznaczenie czynności, które pozwoli na zakwalifikowanie jej jako jednej z czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 i 2 Prawa bankowego. Konieczne jest więc wskazanie stosunku zobowiązaniowego tworzącego źródło roszczenia banku objętego bankowym tytułem egzekucyjnym i to tak, aby umożliwiało zindywidualizowanie tego stosunku, co jednocześnie pozwoli uniknąć obejmowania danym tytułem roszczeń nie wynikających z czynności bankowych. Wymaganie oznaczenia czynności bankowej ma na celu jej indywidualizację oraz wskazanie dłużnikowi jaka czynność bankowa jest źródłem jego długu względem banku. Koszty sądowe jak i wszelkie inne koszty i wydatki niezbędne do celowego dochodzenia praw stanowią świadczenia, których nie można kwalifikować jako wynikające z jednej z czynności bankowych wymienionych w art. 5 ust. 1 i 2 powyższej ustawy.

Jak sama nazwa wskazuje uprawnionym do wystawienia takiego tytułu jest wyłącznie bank. W orzecznictwie możemy jednak znaleźć informację, że tytuł może wystawić także syndyk masy upadłości banku (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 2002 r. sygn. akt III CZP 6/02).

Ustawodawca przewidział, aby bankowy tytuł egzekucyjny mógł zostać wydany muszą spełnione zostać następujące przesłanki. Roszczenie objęte tytułem musi być wymagalne i powinno wynikać z czynności dokonanej bezpośrednio przez dłużnika z właściwym bankiem. Dłużnik musi złożyć oświadczenie na piśmie o poddaniu się egzekucji. W przypadku ustanowienia zabezpieczenia na rzecz banku warunki wydania tytułu są już nieco inne. Zabezpieczona wierzytelność wynika bezpośrednio z czynności bankowej, a dłużnik nie spłacił jej w terminie. Roszczenie objęte tytułem musi bezpośrednio wynikać z umowy o ustanowienie zabezpieczenia, a osoba ustanawiająca zabezpieczenie musi złożyć na piśmie oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

 

Aby bank mógł skutecznie wszcząć egzekucję przeciwko dłużnikowi, bankowy tytuł egzekucyjny musi zostać zaopatrzony w klauzulę wykonalności przez sąd rejonowy ogólnej właściwości dłużnika. Postanowienie w tym przedmiocie jest wydawane w ciągu 3 dni od złożenia właściwego wniosku i ma zasadniczo bardzo formalny charakter. Oczywiście na takie postanowienie przysługuje zażalenie. Dłużnik przeciwko któremu wystawiono bankowy tytuł egzekucyjny może bronić się ponadto poprzez wytoczenie powództwa przeciwegzekucyjnego.

Autor/Źródło: Rafał RodzeńSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.