Jesteś tutaj:
Prawo podatkowe
09.04.2014 - Edyta Zielińska
Kliknij, aby ocenić:
 
5/4

Odliczenie od podatku kosztów poniesionych na opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną

Nie każdy wydatek poniesiony przez osobę niepełnosprawną uprawnia do odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Odliczyć od podatku można tylko i wyłącznie te wydatki, które zostały wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Niewątpliwie do takich wydatków można zaliczyć koszty poniesione na opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa. Ustawodawca zaliczył te koszty, do wydatków nielimitowanych. Oznacza to, że w zeznaniu podatkowym można odliczyć cały koszt poniesiony na opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa. Aby móc skorzystać z tej ulgi, należy posiadać dokumenty stwierdzające poniesienie tych kosztów (np. fakturę). Warto jednak pamiętać o tym, iż z uwagi na to, że katalog wydatków, które można odliczyć od podatku ma charakter zamknięty, to nie można odliczyć wydatków związanych np. opłaceniem wizyty lekarskiej.

 

Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?


Jak wskazano powyżej podatnik może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, w przypadku, gdy posiada orzeczenie o niepełnosprawności. W rozumieniu tej ustawy, przez osobę niepełnosprawną należy rozumieć osobę, która posiada:

 

 • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności określonych w odrębnych przepisach , lub
 • decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
 • orzeczenia o niepełnosprawności, wydane na podstawie odrębnych przepisów, w przypadku gdy osoba ta nie ukończyła 16 roku życia.

 

Z odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej mają prawo także skorzystać także osoby, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe – jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9.120 zł. Do kwoty 9.120 zł wlicza się wszystkie dochody również te, które są zwolnione od podatku, np. zapomogi.
 

Autor/Źródło: Edyta ZielińskaSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.