Jesteś tutaj:
Prawo podatkowe
14.03.2014 - Rafał Rodzeń
Kliknij, aby ocenić:
 
5/2
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

ZUS ZSWA tylko do końca marca

Składanie deklaracji podatkowych jest obwarowane konkretnymi terminami. Każdy podatnik musi więc pamiętać nie tylko o prawidłowym ale przede wszystkim o terminowym rozliczeniu się z urzędem skarbowym, w przeciwnym razie naraża się na przykre konsekwencje prawne.

ZUS ZSWA jest formularzem, który musi zostać złożony do właściwego urzędu skarbowego do 31 marca 2014 r. przez każdego pracodawcę, który zatrudniał pracowników w szczególnych warunkach lub wykonujących pracę o szczególnym charakterze. Powstanie powyższego obowiązku wynika z ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych.

 

 

Pamiętajmy jednak, że obowiązek złożenia powyższego formularza musi być spełniony szybciej, niż do 31 marca. Tak będzie w przypadku:

 • wystąpienia pracownika z wnioskiem o przyznanie emerytury pomostowej – w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku przez pracownika,
 • upadłości lub likwidacji płatnika składek – nie później niż w dniu przekazania dokumentu wyrejestrowania płatnika składek.

 

Zgodnie z art. 3 powyższego aktu prawnego, prace w szczególnych warunkach to prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku. Wykaz prac w szczególnych warunkach określa załącznik nr 1 do ustawy. Powyższe czynniki ryzyka, są związane z następującymi rodzajami prac:

 • w szczególnych warunkach determinowanych siłami natury: ­ prace pod ziemią, ­ prace na wodzie, ­ prace pod wodą, ­ prace w powietrzu;
 • w szczególnych warunkach determinowanych procesami technologicznymi: ­ prace w warunkach gorącego mikroklimatu - prace wykonywane w pomieszczeniach, w których wartość wskaźnika obciążenia termicznego WBGT wynosi 28 °C i powyżej, przy wartości tempa metabolizmu pracownika powyżej 130 W/m2, ­ prace w warunkach zimnego mikroklimatu - prace wykonywane w pomieszczeniach o temperaturze powietrza poniżej 0 °C, ­ bardzo ciężkie prace fizyczne - prace powodujące w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny u mężczyzn - powyżej 8.400 kJ, a u kobiet - powyżej 4.600 kJ, ­ prace w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego, ­ ciężkie prace fizyczne związane z bardzo dużym obciążeniem statycznym wynikającym z konieczności pracy w wymuszonej, niezmiennej pozycji ciała; przy czym ciężkie prace fizyczne to prace powodujące w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny u mężczyzn - powyżej 6.300 kJ, a u kobiet - powyżej 4.200 kJ, a prace w wymuszonej pozycji ciała to prace wymagające znacznego pochylenia i (lub) skręcenia pleców przy jednoczesnym wywieraniu siły powyżej 10 kG dla mężczyzn i 5 kG dla kobiet (wg metody OWAS pozycja kategorii 4) przez co najmniej 50 % zmiany roboczej.

 

Obowiązek przekazania ZUS ZSWA wynika z art. 38 omawianej ustawy, zgodnie z którym płatnik składek przekazuje informację o pracowniku zawierającą jego:

 • nazwisko i imię,
 • datę urodzenia,
 • numer PESEL, a w razie gdy pracownikowi nie nadano numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu,
 • okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
 • kod pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o którym mowa w przepisach art. 33 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Pamiętajmy, że formularz ZUS ZSWA jest przekazywany do ZUS w takiej samej formie, jak w odniesieniu do pozostałych dokumentów ubezpieczeniowych składanych przez pracodawcę. Wzór formularza możemy odnaleźć w załączniku do rozporządzenia z dnia 23 października 2009 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określania wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów.

 

Autor/Źródło: Rafał RodzeńSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.