Jesteś tutaj:
Prawo podatkowe
30.12.2013 - Andżelika Banowicz
Kliknij, aby ocenić:
 
5/4
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Ulga internetowa za 2013 rok

Ulga internetowa to możliwość odliczenia od dochodu wydatków poniesionych z tytułu użytkowania sieci Internet. Przysługuje ona na podstawie art. 26 ust.1 pkt 6a Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r., poz. 361 ze zm. ), ale wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata dana osoba nie korzystała z tego odliczenia. Oznacza to, że z ulgi internetowej za 2013 rok mogą skorzystać jedynie osoby, które w latach 2005-2012 nie dokonywały odliczeń z tego tytułu lub po raz pierwszy uwzględniły ulgę w rozliczeniu za 2012 rok. Należy jednak pamiętać, że lat korzystania z ulgi internetowej nie można rozdzielać.

Dowody uprawniające do ulgi

Każdy kto zamierza skorzystać z ulgi na Internet ma obowiązek udokumentowania poniesionych na ten cel wydatków. Dowodem potwierdzającym wysokość wydatków z tego tytułu może być każdy dokument, z którego wynika, że podatnik uiścił opłatę za korzystanie z Internetu. Takim dokumentem może być więc zwykły rachunek, a nie tylko faktura VAT. Powinien on jednak zawierać dane identyfikacyjne kupującego (odbiorcę usługi), dane identyfikacyjne sprzedającego tę usługę, rodzaj usługi oraz kwotę zapłaty. Dowodem uprawniającym do ulgi może być też potwierdzenie przelewu bankowego lub bankowe potwierdzenie zapłaty pod warunkiem, że jako tytuł wskazana będzie płatność za dostęp do Internetu. Dowód nie musi wskazywać, za jaki okres jest dana płatność. Powinien jednak posiadać datę płatności za Internet

Limit odliczeń 

Kwota, którą można odliczyć za korzystanie z Internetu w 2013r., nadal wynosi maksymalnie 760,-zł. Jeżeli więc nawet podatnik poniósł wyższe koszty i tak nie może odliczyć więcej. 

 

Ulga dotyczy korzystania z sieci Internet

Ponieważ ulga jest związana z użytkowaniem sieci Internet z odliczenia można skorzystać niezależnie od rodzaju łącza i miejsca jego użytkowania. Możliwe jest więc odliczenie wydatków zarówno za Internet stacjonarny, jak i mobilny oraz ten w telefonie komórkowym. Ulga dotyczy też wydatków za korzystanie z sieci w kawiarenkach internetowych. Trzeba pamiętać, że jeśli kwota wydatków wskazana w dokumencie dotyczy nie tylko usług dostępu do Internetu, ale też telewizji kablowej bądź usług telefonicznych, odliczeniu  podlega wyłącznie kwota wydatków na usługi dostępu do Internetu. Musi być więc ona wyodrębniona na tym dokumencie. Ulga internetowa nie przysługuje z tytułu wydatków poniesionych na instalację, modernizację, rozbudowę, serwis i obsługę techniczną sieci Internet.

 

Ulga na każdego z osobna

Odliczenie co do zasady przysługuje tej osobie, której dane figurują na rachunku dokumentującym wydatki na ten cel. W sytuacji, gdy kilka osób widnieje na dokumencie jako odbiorcy usługi dostępu do Internetu, wówczas wszystkie one mogą skorzystać z tej ulgi. W tym przypadku  każdej z nich przysługuje limit 760,-zł. Co istotne, jeżeli wydatki z tytułu korzystania z Internetu w latach wcześniejszych, ponosiła żona (lub odpowiednio mąż), co potwierdzają dokumenty, to od dnia 1 stycznia 2013r. utraciła ona prawo do odliczenia z tego tytułu. Jeżeli zaś w latach 2013 i 2014 wydatki z tego tytułu ponosić będzie mąż (lub odpowiednio żona), a ich wysokość będzie wynikała z dokumentów stwierdzających ich poniesienie, to z kolei jemu będzie przysługiwało prawo do skorzystania z ulgi internetowej w tych latach.

 

Jak wykazać ulgę?

Wydatki na Internet odlicza się od dochodu. Ulgę internetową należy wykazać w załączniku PIT/O i dołączyć tylko do jednego z następujących zeznań: PIT-36, PIT-37 albo PIT-28. Odliczenia w ramach ulgi internetowej można dokonać jedynie wtedy, gdy wydatki za użytkowanie sieci Internet nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo od dochodu na podstawie ustawy o podatku tonażowym bądź też nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. 

 

Autor/Źródło: Andżelika BanowiczWasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2021 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.