Jesteś tutaj:
Prawo gospodarcze
20.01.2008 - Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej
Kliknij, aby ocenić:
 
5/1
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Taryfy dla paliw gazowych

Na stronie Ministerstwa Gospodarki (http://www.mg.gov.pl/) opublikowano informację odnośnie projektu rozporządzenia dotyczącego taryf dla paliw gazowych. Główne założenia przygotowywanego przez Ministerstwo Gospodarki projektu w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf dla paliw gazowych oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi to określenie zasad kształtowania taryf dla paliw gazowych – w tym kalkulacji cen i stawek opłat oraz sposobów prowadzenia rozliczeń pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi oraz odbiorcami. Projekt ten jest konsekwencją wejścia w życie ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska. Nowelizacja dostosowywała ustawę do prawa Unii Europejskiej, tj. dyrektywy 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 98/30/WE. Po przeprowadzeniu uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych Ministerstwo Gospodarki przekazało projekt rozporządzenia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki celem uzyskania jego ostatecznej opinii.

http://www.mg.gov.pl/) opublikowano informację odnośnie projektu rozporządzenia dotyczącego taryf dla paliw gazowych. Główne założenia przygotowywanego przez Ministerstwo Gospodarki projektu w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf dla paliw gazowych oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi to określenie zasad kształtowania taryf dla paliw gazowych – w tym kalkulacji cen i stawek opłat oraz sposobów prowadzenia rozliczeń pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi oraz odbiorcami. Projekt ten jest konsekwencją wejścia w życie ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska. Nowelizacja dostosowywała ustawę do prawa Unii Europejskiej, tj. dyrektywy 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającej dyrektywę 98/30/WE. Po przeprowadzeniu uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych Ministerstwo Gospodarki przekazało projekt rozporządzenia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki celem uzyskania jego ostatecznej opinii.

" />

Projekt nowelizacji uwzględnia zmiany organizacyjne w sektorze dokonane w efekcie wdrożenia prawa europejskiego. Chodzi przede wszystkim o rozdzielenie działalności przesyłowej i dystrybucyjnej od działalności obrotu paliwami gazowymi. Projekt rozporządzenia określa m.in. zasady kształtowania taryf dla paliw gazowych, w tym szczegółowe elementy kalkulacji cen i stawek opłat w ramach danej taryfy dla działalności przesyłowej, dystrybucyjnej, magazynowej, skraplania lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego oraz obrotu, w tym w ramach umowy kompleksowej oraz szczegółowe zasady ustalania opłat za przyłączenie do sieci, w tym sposób kalkulowania stawek opłat za przyłączenie. Zaproponowano również nowy sposób prowadzenia rozliczeń pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi oraz rozliczeń z odbiorcami oraz sposób określanie opłaty za nielegalny pobór paliw gazowych.

Stosowanie obecnych metod ustalania taryf powodowałoby rozłożenie kosztów i opłat - nieodpowiadające aktualnej strukturze rynku - a tym samym negatywnie wpływałoby na ich funkcjonowanie. Równocześnie nowa regulacja zawiera rozwiązania, które chronią odbiorców paliw gazowych przed nieuzasadnionym wzrostem opłat. Należą do nich m.in. określenie zdarzeń ograniczających dostawę paliw gazowych do klienta, które stanowią przyczynę obniżenia wysokości opłat związanych z zaopatrzeniem w paliwa gazowe, określenie sposobów ustalania bonifikat za nieotrzymanie parametrów jakościowych paliw gazowych oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców.
Dodatkowo zatwierdzenie nowych taryf będzie miało pozytywny wpływ na dostęp do sieci gazowej przez odbiorców. Pozwolą one pokryć koszty związane z zakupem gazu ziemnego za granicą, a także koszty rozwoju operatorów: systemu przesyłowego oraz systemów dystrybucyjnych. Będzie to także zachęta do rozwijania sieci i docierania do jak największej liczby odbiorców.
Autor/Źródło: Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej


Słowa kluczowe: rozporządzenie

Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.