Jesteś tutaj:
Prawo gospodarcze
08.09.2014 - Rafał Rodzeń
Kliknij, aby ocenić:
 
5/3

Tajemniczy punkt kontaktowy

Pojęcie punktu kontaktowego kojarzy się zapewne bardziej z filmami akcji, niż z przepisami prawnymi. Prawdą jednak jest, że powyższy termin ma wiele wspólnego z działalnością gospodarczą. Jeśli jesteś ciekawy czym dokładnie jest punkt kontaktowy – przeczytaj nasz artykuł.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej zawiera szereg instytucji prawnych odnoszących się do kwestii prawidłowego prowadzenia własnej działalności. Wśród nich odnajdziemy wspomniany już  punkt kontaktowy.  Należy wskazać, że obowiązek utworzenia punktów kontaktowych został nałożony na państwa członkowskie przez dyrektywę 2006/123/WE z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym.

 

 

Punkty kontaktowe mają uprościć procedury

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Polska ma obowiązek zapewniać usługodawcom możliwość dopełnienia następujących procedur i formalności poprzez pojedyncze punkty kontaktowe:

 

 • wszelkie procedury i formalności konieczne do podjęcia działalności usługowej przez usługodawcę, w szczególności wszelkie oświadczenia, notyfikacje lub wnioski niezbędne w celu uzyskania od właściwych organów zezwolenia, w tym wnioski o wpis do rejestru, wykazu bądź bazy danych lub wnioski o rejestrację w zrzeszeniach lub stowarzyszeniach zawodowych;
 • wszelkie wnioski o uzyskanie zezwolenia niezbędnego do prowadzenia przez usługodawcę działalności usługowej.

 

Punkt znajdziesz w sieci

 

Już na początku warto zaznaczyć, że punkt kontaktowy tak naprawdę nie jest ośrodkiem położonym w określonym miejscu. Jest on bowiem prowadzony za pośrednictwem strony internetowej - www.eu-go.gov.pl. Nie funkcjonuje zatem tak jak np. urzędu gmin czy urzędy miasta. Dodatkowo punkt kontaktowy umożliwia złożenie drogą elektroniczną do właściwych organów wniosków, oświadczeń lub notyfikacji niezbędnych do podjęcia, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej oraz uznania kwalifikacji zawodowych. Pamiętajmy jednak, że żaden punkt kontaktowy nie prowadzi doradztwa w indywidualnych sprawach. Tym samym wszelkie problemy związane z wykonywaniem działalności gospodarczej powinny być rozwiązywane samodzielnie przez przedsiębiorców, ewentualnie przy pomocy prawników.

 

Punkt kontaktowy zapewnia dostęp do informacji dotyczących:

 

 • procedur i formalności wymaganych przy podejmowaniu, wykonywaniu lub zakończeniu działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; ogólnych zasad świadczenia usług w państwach członkowskich UE, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy w szczególności w zakresie ochrony konsumentów;
 • danych kontaktowych właściwych organów wraz ze wskazaniem zakresu ich kompetencji;
 • sposobów i warunków dostępu do rejestrów publicznych i publicznych baz danych dotyczących działalności gospodarczej i przedsiębiorców;
 • środków prawnych przysługujących w przypadku sporu między właściwym organem a przedsiębiorcą lub konsumentem, między przedsiębiorcą a konsumentem oraz między przedsiębiorcami;
 • wydanych lub opracowanych przez właściwe organy wyjaśnień w zakresie przepisów dotyczących podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej;
 • danych kontaktowych stowarzyszeń i organizacji, które mogą udzielić praktycznej pomocy przedsiębiorcom lub konsumentom;
 • praw i obowiązków pracowników i pracodawców.

 

Z powyższego wynika zatem, że umożliwienie dopełniania procedur związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej jest jednym z zadań pojedynczego punktu kontaktowego. Zadaniem punktu kontaktowego jest umożliwienie złożenia drogą elektroniczną wniosków, oświadczeń lub notyfikacji niezbędnych do podjęcia, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej oraz uznawania kwalifikacji zawodowych. Punkt kontaktowy zapewnia zatem realizację elektroniczną procedur administracyjnych.

Autor/Źródło: Rafał RodzeńSzukasz porady prawnej?
Prześlij swoje pytanie do doświadczonych prawników:
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
 • Google+
® 2008 - 2020 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.