Jesteś tutaj:
Prawo gospodarcze
25.03.2011 - Jarosław Olejarz
Kliknij, aby ocenić:
 
5/2
Uwaga! Publikacja archiwalna
Oznacza to, że od czasu jej opublikowania pojawiły się zmiany aktów prawnych, mogące wpływać na aktualność poniższej treści. SerwisPrawa.pl nie aktualizuje automatycznie wszystkich publikowanych tekstów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Jeżeli interesuje Cię uaktualnienie poniższego tekstu pod kątem obowiązującego stanu prawnego - kliknij w link (funkcja dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników).

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najprostszą formą spółki kapitałowej. Spółka taka ma osobowość prawną, co oznacza, że po jej zarejestrowaniu ma ona byt prawny skutkujący tym, że sama może zaciągać zobowiązania, być podmiotem praw i obowiązków. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najbardziej powszechną formą spółki kapitałowej. Spółka taka wymaga rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), stąd jej rejestracja wymaga spełnienia określonych wymogów formalnych.

Do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niezbędne jest:

1)     zawarcia umowy spółki,

2)     wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także wniesienia nadwyżki,

3)     powołania zarządu,

4)     ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki,

5)     wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Najpierw umowa

 

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest podstawowym dokumentem, który wiąże się z powstaniem spółki. Umowa taka pod rygorem nieważności musi być zawarta w formie aktu notarialnego, chcąc zatem założyć spółkę musimy umowę sporządzić i podpisać u notariusza. Do notariusza warto jednak wybrać się już z gotowym projektem umowy, albowiem notariusz takiego projektu nie przygotowuje (a jeżeli tak to za dodatkowym wynagrodzeniem). Umowa spółki musi zawierać koniecznie następujące elementy:

1)     firmę i siedzibę spółki,

2)     przedmiot działalności spółki,

3)     wysokość kapitału zakładowego,

4)     czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,

5)     liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,

6)     czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

 

 

Firma spółki

 

Jednym z podstawowych elementów jakie wiążą się z zawarciem umowy spółki z ograniczona odpowiedzialnością jest ustalenie jej firmy, czyli nazwy spółki. Nazwa taka może być obrana dowolnie, jednakże nie może być podobna do już istniejących. Z tego też powodu warto dokonać sprawdzenia w wyszukiwarkach (np. www.KRS.SerwisPrawa.pl) czy nazwa jaka chcemy nadać spółce nie została już wcześniej zarejestrowana w KRS. Firma może zarówno składać się z nazwiska jednego ze wspólników, inicjałów lub innej dowolnej nazwy, może zawierać także określenia geograficzne np. Polska itp. Firma spółki nie może jednakże wprowadzać w błąd, stąd niedopuszczalne jest określenie jej w sposób, który wskazywałby na jakieś nieistniejące powiązania z innymi spółkami lub podmiotami. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu firmy, jednakże skrót ten ogranicza się do skrócenia formy tj. można obok firmy zamiast całego określenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością używać skrótu w postaci firmy i dopisku "spółka z o.o." lub "sp. z o.o." Nie można tworzyć skrótów w zakresie samej firmy, np. AB Firma Budowlana nie może być skrócone jako „AB F.B.” itp.

 

Autor/Źródło: Jarosław Olejarz1 2 3 4 5 DALEJ
Wasze komentarze
Nasi partnerzy
 • InTENSO - outsourcing IT, leasing pracowniczy
 • Jakość obsługi
 • Biuro Informatyki Stosowanej FORMAT
 • Competitive Skills - Szkolenia biznesowe, rekrutacja i headhunting, doradztwo
 • Kaspersky
 • elsa
 • CBIT.pl
 • Enterprise-Gamification
 • Lazarski
 • Secret Client - tajemniczy klient, tajny klient, mystery shopping
 • Atlassian
Zobacz także
 • Kanały RSS
 • Facebook
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptacją regulaminu.